Aktuálne online SCRELO 2021/2022 Dátum: 19.2.2022
No priezvisko meno online ELO počet hier 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT 5.KT 6.KT 7.KT 8.KT 9.KT 10.KT 11.KT 12.KT 13.KT 14.KT MS-B 24.MS ELO na začiatku sezóny skratka mena
23.10.2021 13.11.2021 04.12.2021 08.01.2022 29.01.2022 19.02.2022 12.03.2022 23.04.2022 14.05.2022 28.05.2022 11.06.2022 02.07.2022 20.08.2022 10.09.2022 1.-2.10.2022 1.-2.10.2022
32 41 41 46 37 38                    
7 7 7 7 7 7                    
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Vernarský Jaroslav 1877 167 1917 1913 1888 1886 1878 1877                     1952 Vernarsky_J
2 Lančarič Norbert 1835 35                                 1835 Lancaric_N
3 Štrba Miroslav 1829 83   1768 1797 1810 1813 1829                     1784 Strba_M
4 Zahradníková Eva 1828 167 1806 1834 1788 1769 1795 1828                     1832 Zahradnikova_E
5 Smoliga Tomáš 1826 125   1848 1825 1865 1839 1826                     1820 Smoliga_T
6 Jambrichová Viera 1814 146     1768 1770 1776 1814                     1759 Jambrichova_V
7 Pastucha Ivan 1804 167 1807 1832 1831 1829 1787 1804                     1782 Pastucha_I
8 Gajdoš Jozef 1785 104       1807 1803 1785                     1821 Gajdos_J
9 Pinter Patrik 1780 167 1698 1718 1759 1768 1764 1780                     1723 Pinter_P
10 Henc Marián 1769 111   1748   1763   1769                     1720 Henc_M
11 Ivan Michal 1766 90 1748 1731   1766                         1707 Ivan_M
12 Fornerová Marta 1764 146 1721 1666 1708 1713 1759 1764                     1720 Fornerova_M
13 Tomková Erika 1752 147 1746 1729 1731 1723 1735 1752                     1775 Tomkova_E
14 Jaso Miroslav 1739 14                                 1739 Jaso_M
15 Šimko Marián 1735 14                                 1735 Simko_M
16 Milan Ján 1733 104 1745 1748 1775 1734 1733                       1731 Milan_J
17 Nosál Ivan 1729 69       1729                         1735 Nosal_I
18 Janikovičová Miroslava 1728 146   1688 1712 1742   1728                     1717 Janikovicova_M
19 Jančurová Dagmar 1719 118 1724 1734 1720     1719                     1709 Jancurova_D
20 Daniš Tomáš 1709 35                                 1709 Danis_T
21 Sliš Martin 1696 97     1715 1695   1696                     1699 Slis_M
22 Šnábelová Sylvia 1686 98   1705   1718 1702 1686                     1720 Snabelova_S
23 Slezáková Mária 1681 167 1686 1695 1657 1674 1717 1681                     1671 Slezakova_M
24 Šnábel Viliam 1665 146 1730 1704   1689 1681 1665                     1709 Snabel_V
25 Rak Jozef 1642 14                                 1642 Rak_J
26 Nemčoková Klára 1633 160 1561   1566 1571 1619 1633                     1559 Nemcokova_K
27 Michalka Rastislav 1631 21                                 1631 Michalka_R
28 Boroš Pavol 1626 28                                 1626 Boros_P
29 Rodr Tomáš 1624 91 1582 1589 1614 1622 1649 1624                     1574 Rodr_T
30 Barák Peter 1624 97 1675 1676 1693 1679 1624                       1649 Barak_P
31 Janovská Renata 1622 91 1622                               1626 Janovska_R
32 Horňák Štefan 1618 7                                 1618 Hornak_S
33 Modránszky Peter 1615 146   1661 1686 1674 1615                       1643 Modranszky_P
34 Vaváková Katarína 1615 153 1627 1641 1649 1632 1647 1615                     1598 Vavakova_K
35 Jankovič Maroš 1612 14       1612                         1594 Jankovic_M
36 Škavronka Ivo 1611 14   1605 1611                             Skavronka_I
37 Senešiová Katarína 1611 14                                 1611 Senesiova_K
38 Jalčová Jana 1604 153 1547 1564 1580 1624   1604                     1554 Jalcova_J
39 Žákovičová Zdenka 1596 167 1547 1608 1624 1604 1568 1596                     1563 Zakovicova_Z
40 Ponická Mária 1587 126 1648 1661 1644   1612 1587                     1631 Ponicka_M
41 Karaka Vladimír 1586 105   1580 1589   1581 1586                     1579 Karaka_V
42 Tomková Lara 1585 14                                 1585 Tomkova_L
43 Blašková Mária 1585 28 1566 1594   1585                         1549 Blaskova_M
44 Matejovie Peter 1580 112   1637 1610 1668 1650 1580                     1635 Matejovie_P
45 Brezovan Daniel 1567 167 1575 1600 1564 1549 1592 1567                     1533 Brezovan_D
46 Horňáková Eva 1556 133 1504 1475 1492 1514 1544 1556                     1460 Hornakova_E
47 Majerová Anna 1556 7                                 1556 Majerova_A
48 Macek Milan 1555 7                                 1555 Macek_M
49 Stašková Brigita 1554 154 1570 1535 1527 1504 1536 1554                     1566 Staskova_B
50 Mojžiš Daniel 1553 167 1603 1596 1593 1555 1551 1553                     1650 Mojzis_D
51 Fridrich Marián 1549 42 1531 1542 1498 1485 1529 1549                       Fridrich_M
52 Chrobáková Iveta 1548 167 1515 1538 1570 1557 1596 1548                     1506 Chrobakova_I
53 Petrík Marek 1547 49                                 1547 Petrik_M
54 Rybárska Iveta 1540 119   1508 1486 1498 1491 1540                     1538 Rybarska_I
55 Plesníková Ivana 1534 76 1522 1510 1589 1570 1521 1534                     1500 Plesnikova_I
56 Juricová Lucia 1527 7                                 1527 Juricova_L
57 Jacková Soňa 1525 140 1527 1534 1512 1533 1531 1525                     1519 Jackova_S
58 Jašek Patrik 1524 91   1519 1509 1514 1525 1524                     1546 Jasek_P
59 Krýslová Petra 1520 28     1533 1444 1453 1520                       Kryslova_P
60 Dioszegi Ľudovít 1512 125   1469 1496 1512                         1513 Dioszegi_L
61 Udvardy Alexander 1507 160 1473 1477 1477 1489 1476 1507                     1450 Udvardy_A
62 Ištvánová Katarína 1490 56 1482   1482 1474 1503 1490                     1495 Istvanova_K
63 Višňovská Ivana 1484 7 1484                                 Visnovska_I
64 Baráková Oľga 1473 21   1533 1508 1473                           Barakova_O
65 Procházková Alexandra 1466 14                                 1466 Prochazkova_A
66 Procházková Jana 1459 14                                 1459 Prochazkova_J
67 Černinská Anna 1404 118 1435 1441 1425 1404                         1467 Cerninska_A
68 Furíková Zuzana 1401 42                                 1401 Furikova_Z
69 Furík Viliam 1327 112                                 1327 Furik_V
70 Vidová Andreja 1308 112       1329 1308                       1312 Vidova_A