Aktuálne SCRELO 2018/2019 Dátum: 6.10.2019
No priezvisko meno ELO počet hier MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os Le PP NB MSB MS ELO na začiatku sezóny skratka mena
38 26 36 30 34 40 29 28 35 27 37 32 35 34 14 32
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 13
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
1 Lámer Peter 1989 1244 1981   2010   1993 1985 1982 1996 2007     2019 1993     1989 1984 Lamer_P
2 Štrba Miroslav 1970 62                 1893     1847 1918 1936   1970 1871 Strba_M
3 Vernarský Jaroslav 1961 1078 2004 1978   1980   1976 1962   1982 1999 2008 2011 1996     1961 2008 Vernarsky_J
4 Pinter Patrik 1945 583 1919   1924   1926 1931 1904 1910   1893 1940 1951 1974 2001   1945 1941 Pinter_P
5 Zahradníková Eva 1940 1402 1920 1922   1931 1894 1917 1940 1920 1898 1909 1878 1898 1922 1931   1940 1923 Zahradnikova_E
6 Makovník Marcel 1925 317     1925                           1936 Makovnik_M
7 Šimko Marián 1902 377         1858 1854 1848   1854       1863     1902 1874 Simko_M
8 Pastucha Ivan 1900 1391 1909 1871 1870 1900 1881 1895 1915 1926 1920 1951 1914 1924 1932 1891   1900 1890 Pastucha_I
9 Janikovičová Miroslava 1898 817     1867         1869   1868 1877 1876 1902     1898 1865 Janikovicova_M
10 Smoliga Tomáš 1885 24                             1885   1721 Smoliga_T
11 Šnábelová Sylvia 1877 414                                 1877 Snabelova_S
12 Jambrichová Viera 1870 1124 1898   1905   1890           1852     1870     1895 Jambrichova_V
13 Ivan Michal 1862 273         1796 1794   1780   1785     1823 1830   1862 1829 Ivan_M
14 Teplan Branislav 1858 28                                 1858 Teplan_B
15 Gajdoš Jozef 1855 452 1874 1872 1864 1876 1884 1883   1897 1884 1876 1865 1862 1842     1855 1843 Gajdos_J
16 Lančarič Norbert 1849 780 1872   1889   1835           1843     1849     1878 Lancaric_N
17 Vaňo Miroslav 1848 1050                             1848   1861 Vano_M
18 Tomková Erika 1837 1037 1778 1766 1739 1782 1843 1853   1840 1832 1852 1857 1840 1804 1817   1837 1775 Tomkova_E
19 Poremba Jozef 1832 1101 1810 1834 1841 1806 1829 1834 1817 1830 1835   1853 1829 1826 1798   1832 1829 Poremba_J
20 Milan Ján 1831 389 1864     1869 1840 1846   1839 1837 1823 1832 1832   1816   1831 1859 Milan_J
21 Frický Vladimír 1828 269       1823     1836           1828       1826 Fricky_V
22 Boroš Pavol 1825 779 1768   1727         1744   1767 1807   1825       1788 Boros_P
23 Dubiel Tomáš 1810 177 1744 1746   1753   1800 1810                   1739 Dubiel_T
24 Jančurová Dagmar 1809 353 1702   1690 1701 1737 1722     1720 1715 1733   1729 1762   1809 1658 Jancurova_D
25 Vilner Gertrúda 1808 504 1760 1781   1785 1770 1777 1788   1780 1771   1794 1806     1808 1734 Vilner_G
26 Henc Marián 1804 137     1838   1831     1811     1815     1795   1804 1840 Henc_M
27 Šnábel Viliam 1788 658   1850 1823 1825   1813 1760   1803 1774 1788           1815 Snabel_V
28 Heriban Roman 1787 359                                 1787 Heriban_R
29 Sliš Martin 1781 117     1742   1797           1800     1764   1781 1699 Slis_M
30 Nemčoková Klára 1779 316 1642   1689   1729           1728 1740   1750   1779 1614 Nemcokova_K
31 Michalka Rastislav 1773 919 1853   1838 1853 1820         1835 1842 1825 1818 1793   1773 1869 Michalka_R
32 Nosál Ivan 1765 112 1744       1765                       1740 Nosal_I
33 Mráz Jozef 1762 278     1762                           1794 Mraz_J
34 Štrelinger Viliam 1759 318                                 1759 Strelinger_V
35 Janovská Renata 1752 727 1783 1781 1772     1775   1774 1781 1760   1777   1737   1752 1772 Janovska_R
36 Janko Michal 1749 14                                 1749 Janko_M
37 Brodenec Ivan 1746 931 1837 1852 1830 1827 1822 1816 1794 1765 1745 1778 1763 1765 1798     1746 1818 Brodenec_I
38 Králiková Lýdia 1743 295                                 1743 Kralikova_L
39 Škavronka Ivo 1739 286         1746           1758       1739   1714 Skavronka_I
40 Ponická Mária 1737 492 1689 1705 1732 1714   1702 1702 1764 1754 1735   1752 1761 1742   1737 1685 Ponicka_M
41 Žákovičová Zdenka 1736 974 1749 1748 1736 1741 1813 1780   1745 1716   1740 1736 1699 1738   1736 1784 Zakovicova_Z
42 Brezovan Daniel 1721 631 1740 1757   1749   1760 1794   1755 1757   1769 1773     1721 1739 Brezovan_D
43 Vaváková Katarína 1717 53     1674   1687           1678       1717   1645 Vavakova_K
44 Stašková Brigita 1717 899 1645     1652   1660 1705         1701 1722     1717 1666 Staskova_B
45 Koleno Marián 1713 498     1662   1692                   1713   1679 Koleno_M
46 Skalka Peter 1704 565                                 1704 Skalka_P
47 Jalčová Jana 1699 451           1730 1714   1743   1726 1690 1699       1685 Jalcova_J
48 Matejovie Peter 1695 339 1808       1809 1801     1824 1796       1787   1695 1841 Matejovie_P
49 Piskláková Monika 1675 346       1675                         1685 Pisklakova_M
50 Horňák Štefan 1673 204     1580         1558     1633 1631   1673     1580 Hornak_S
51 Kohútik Slavomír 1670 1025 1784 1670                             1770 Kohutik_S
52 Mačingová Eva 1662 189   1659         1667   1662               1625 Macingova_E
53 Tomalová Anna 1659 128               1675           1659     1677 Tomalova_A
54 Košlabová Silvia 1655 222     1655                           1600 Koslabova_S
55 Mojžiš Daniel 1653 197     1666 1652 1638 1634 1642   1631 1622 1618   1636 1627   1653 1713 Mojzis_D
56 Likavcová Erika 1652 125           1685     1652               1679 Likavcova_E
57 Jacková Soňa 1649 583 1655     1642 1644 1658 1652 1613 1617 1636 1636 1633 1634     1649 1699 Jackova_S
58 Štofaník Jozef 1648 77   1507   1561   1564 1620   1648               1467 Stofanik_J
59 Ondrejka Miroslav 1644 138                                 1644 Ondrejka_M
60 Soták Róbert 1644 104                                 1644 Sotak_R
61 Košlab Peter 1639 22     1639                           1597 Koslab_P
62 Zaťovičová Iveta 1637 375 1668 1635       1636 1657 1704 1656     1699 1669 1637     1680 Zatovicova_I
63 Murgáč Ladislav 1633 213                                 1633 Murgac_L
64 Mojžišová Jana 1633 18                             1633   1600 Mojzisova_J
65 Slezáková Mária 1630 797 1634     1584 1607 1599   1604 1621   1608   1612     1630 1622 Slezakova_M
66 Chrobáková Iveta 1630 390 1662 1656 1654 1663 1666 1647 1650 1668 1652 1644 1630 1642 1655 1649   1630 1640 Chrobakova_I
67 Krivdová Alexandra 1625 78                                 1625 Krivdova_A
68 Fornerová Marta 1624 199                         1644 1624     1647 Fornerova_M
69 Barienčíková Michaela 1622 69                                 1622 Bariencikova_M
70 Gendiarová Kristína 1608 409     1608                           1607 Gendiarova_K
71 Szeko Ľudovít 1605 7                                 1605 Szeko_L
72 Ferčíková Erika 1604 310 1636   1620   1618 1634     1637         1670   1604 1636 Fercikova_E
73 Karas Marek 1600 35                                 1600 Karas_M
74 Kubica Viktor 1600 7                                 1600 Kubica_V
75 Patrylák Martin 1600 70                                 1600 Patrylak_M
76 Petrík Marek 1599 368                                 1599 Petrik_M
77 Kooijman Rudolf 1591 368 1587         1547 1571 1593 1598     1581 1566 1591     1571 Kooijman_R
78 Psotná Oľga 1591 7   1591                               Psotna_O
79 Horváthová Zuzana 1590 97                                 1590 Horvathova_Z
80 Modránszky Peter 1590 377                           1590     1566 Modranszky_P
81 Skalková Anna 1589 298                                 1589 Skalkova_A
82 Rybárska Iveta 1586 204         1550 1575                 1586   1565 Rybarska_I
83 Krakovský Tomáš 1582 232     1582                           1600 Krakovsky_T
84 Barák Peter 1579 7                                 1579 Barak_P
85 Horňáková Eva 1577 204     1604         1590     1582 1587   1577     1553 Hornakova_E
86 Gargulák Ivan 1568 7                                 1568 Gargulak_I
87 Chobotová Vladimíra 1552 7                     1552             Chobotova_V
88 Ovšonková Mária 1551 7             1551                     Ovsonkova_M
89 Udvardy Alexander 1546 522 1581 1599 1600 1608   1600 1580 1584 1584 1558 1561 1534 1514 1537   1546 1547 Udvardy_A
90 Hosová Slávka 1541 118           1484     1541               1520 Hosova_S
91 Dulajová Zdenka 1541 7                     1541             Dulajova_Z
92 Lehotská Katarína 1540 58                             1540   1444 Lehotska_K
93 Sádovská Oľga 1538 231                                 1538 Sadovska_O
94 Grilus Marián 1537 7                                 1537 Grilus_M
95 Piláriková Petra 1534 7                                 1534 Pilarikova_P
96 Šouc Roman 1534 7                                 1534 Souc_R
97 Černý Jozef 1534 7                                 1534 Cerny_J
98 Kissová Petra 1533 123                                 1533 Kissova_P
99 Burda Zbyněk 1530 321                                 1530 Burda_Z
100 Zabák Tibor 1527 7                     1527             Zabak_T
101 Kozla Denis 1517 7                     1517             Kozla_D
102 Kupcová Viera 1515 7                                 1515 Kupcova_V
103 Šablatúrová Zuzana 1512 27                                 1512 Sablaturova_Z
104 Dubiel Ondrej 1507 66                                 1507 Dubiel_O
105 Čeledinský Tomáš 1505 7                                 1505 Celedinsky_T
106 Blahová Emília 1503 345       1519   1519                 1503   1522 Blahova_E
107 Frialová Dana 1495 14                                 1495 Frialova_D
108 Baranovičová Viera 1493 28   1573         1525   1536       1493         Baranovicova_V
109 Gábrišová Henrieta 1491 7         1491                         Gabrisova_H
110 Dioszegi Ľudovít 1491 63                       1491         1487 Dioszegi_L
111 Sádovský Oliver 1482 172                                 1482 Sadovsky_O
112 Kiss Miroslav 1469 283   1483   1488   1478 1481     1503     1472   1469   1460 Kiss_M
113 Loulová Viera 1448 21 1448                               1452 Loulova_V
114 Majerová Anna 1448 585 1502 1520   1475       1457 1423   1437 1444   1437 1448   1503 Majerova_A
115 Kubala Richard 1447 21                                 1447 Kubala_R
116 Černinská Anna 1443 11                             1443     Cerninska_A
117 Ponťuchová Viera 1436 21                                 1436 Pontuchova_V
118 Ondrejková Lucia 1425 131                                 1425 Ondrejkova_L
119 Basová Alena 1420 28                                 1420 Basova_A
120 Chrenko Pavol 1409 35                                 1409 Chrenko_P
121 Horgosi Oto 1401 28                                 1401 Horgosi_O
122 Vidová Andreja 1385 28                                 1385 Vidova_A
123 Karaka Vladimír 1367 49 1502         1508       1487   1438   1367     1533 Karaka_V
124 Piskláková Sabína 1347 34                                 1347 Pisklakova_S
125 Furíková Zuzana 1299 157 1276 1277 1276 1270 1278 1270 1271 1244   1237 1269 1275 1261 1305 1299   1305 Furikova_Z
126 Furík Viliam 1265 178 1236 1244 1226 1227 1238 1215 1196 1220 1231 1242 1254   1263 1288 1265   1238 Furik_V