eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

screlo - rating hráčov - spôsob výpočtu

 história screlo    aktuálne screlo 

► výpočet screlo

1. V prípade, že hráč ešte nemá rating, je mu pridelený rating 1600.

2. Pre každé kolo turnaja sa vypočíta pravdepodobnosť výhry hráča z ratingov, ktoré mali hráči pred turnajom. Tabuľka očakávaných výsledkov určuje pravdepodobnosti pre jednotlivé rozdiely ratingov.

Príklad 1. Ak hráč A má rating 1850 a hráč B rating 1740, rozdiel ich ratingov je 110, pravdepodobnosť výhry hráča A je 65% (0,65) a hráča B 35% (0,35).

3. Súčet pravdepodobností výhier hráča so všetkými súpermi na turnaji tvorí celkový očakavaný výsledok. Ak hráč dosiahne viac bodov, ako sa od neho očakávalo, jeho rating sa zvýši o tento rozdiel krát koeficient, ktorý závisí od počtu odohraných zápasov a počiatočného ratingu. Tabuľka koeficientov pre výpočet zmeny ratingu uvádza jednotlivé hodnoty.

Príklad 2. Ak hráč A získa zo 7 zápasov 5 bodov, súčet pravdepodobností výhry je 4,61 (0,65 + 0,45 + ...) a pred turnajom mal odohraných 121 zápasov, rating sa mu zvýši o 6,24 bodu [(5 - 4,61)*16=6,24].

Príklad 3. Ak hráč B získa zo 7 zápasov 3 body, súčet pravdepodobností výhry je 3,82 a pred turnajom mal odohratých 49 zápasov, rating sa mu zníži o 24,6 bodu [(3 - 3,82)*30 = -24,6].

4. Ak zvýšenie (zníženie) ratingu prechádza hodnotou 1800 (2000) bodov, berie sa do úvahy pomerne koeficient pre spodnú a hornú hranicu.

5. Ak je zvýšenie ratingu väčšie ako 5-násobok počtu zápasov na turnaji, rozdiel zvýšenia ratingu a 5-násobku počtu zápasov sú akceleračné body. O tieto body sa zvyšuje hodnota nového ratingu. Zdôvodňuje sa to tým, že hráčov rating pred turnajom bol podhodnotený. Platí pre hráčov, ktorí mali pred turnajom odohraných menej ako 51 zápasov.

Príklad 4. Ak hráč C získa zo 7 zápasov 6 bodov, súčet pravdepodobností výhry je 3,60 a pred turnajom mal rating 1650 bodov a odohraných 21 zápasov, rating sa mu zvýši o 72 bodov [(6 - 3,60)*30 = 72,0]. 5-násobok počtu zápasov je 35, k ratingu sa pripočíta ešte 37 akceleračných bodov [72 - 5*7 = 37]. Hráč C bude mať po turnaji rating 1759 bodov.

6. Každý hráč, ktorý hral s hráčom získavajúcim akceleračné body, dostáva 1/20 jeho akceleračných bodov.

Príklad 5. Ak hráč D získa 15 akceleračných bodov, hráčom E, F, G, H, I, J a K, s ktorými sa stretol na turnaji, sa k ratingu pripočíta 0,75 bodu [15/20 = 0,75].

► tabuľka očakávaných výsledkov

rozdiel %vyh %pre   rozdiel %vyh %pre   rozdiel %vyh %pre
 0- 3  50  50   122-129  67  33   279-290  84  16
 4- 10  51  49   130-137  68  32   291-302  85  15
 11- 17  52  48   138-145  69  31   303-315  86  14
 18- 25  53  47   146-153  70  30   316-328  87  13
 26- 32  54  46   154-162  71  29   329-344  88  12
 33- 39  55  45   163-170  72  28   345-357  89  11
 40- 46  56  44   171-179  73  27   358-374  90  10
 47- 53  57  43   180-188  74  26   375-391  91  9
 54- 61  58  42   189-197  75  25   392-411  92  8
 62- 68  59  41   198-206  76  24   412-432  93  7
 69- 76  60  40   207-215  77  23   433-456  94  6
 77- 83  61  39   216-225  78  22   457-484  95  5
 84- 91  62  38   226-235  79  21   485-517  96  4
 92- 98  63  37   236-245  80  20   518-559  97  3
 99-106  64  36   246-256  81  19   560-619  98  2
107-113  65  35   257-267  82  18   620-735  99  1
114-121  66  34   268-278  83  17    > 735 100  0

rozdiel = rozdiel ratingov hráčov
%vyh = pravdepodobnosť výhry lepšieho hráča v percentách
%pre = pravdepodobnosť prehry lepšieho hráča (výhry
    druhého hráča) v percentách
Pozn. V rokoch 1999-2005 platila pravdepodobnosť pre rozdiel
   ratingov >358 90%/10%.

► tabuľka koeficientov pre výpočet zmeny ratingu

starý     do 50  viac ako 50
rating    partií   partií 
0-1799     30     20
1800-1999    24     16
2000 a viac   20     10

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS