Súťažný poriadok pre Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom SCRABBLE

Vykladací turnaj sa uskutoční v počítačových učebniach SOŠE v Liptovskom Hrádku. Všetka komunikácia súťažiacich bude prostredníctvom počítačov školy (vylosovaný zásobník, zapísanie ťahu hráča, oznámenie najlepšieho ťahu, hráčske hodiny a pod). Pri tejto forme hrania sa nevyžadujú znalosti práce s počítačom. Hrá sa veľmi podobným spôsobom, ako sme zvyknutí z Herne online (www.herna.net) s niektorými vylepšeniami. Hrá sa podľa všeobecne známych pravidiel Slovenského spolku Scrabble s výnimkou slov obsahujúcich W, Q, Ö, Ě a Ř, ktoré budú pre tento turnaj neplatné.

Organizačné pokyny

Ukazka 1
Obr. 1: Hráč si kedykoľvek môže zmeniť (vľavo dole) farebnú úpravu scrabblovnice, buď ako na obrázku, alebo takú, akú poznáme z Herne.

Tvorba ťahov

Vyhodnotenie ťahov a partie a riešenie námietok:

Vyhodnotenie turnaja

Námietky:

Námietky sa môžu podávať výhradne po ukončení partie, resp. turnaja. Ak si hráč myslí, že jeho „najlepšie“ slovo nebolo postavené (uznané) – nevadí, hra pokračuje so slovom na obrazovke. V prípade, že sa ukáže po partii, že hráč mal pravdu, ručne sa mu výsledok započíta. Horšia situácia by nastala, keby sa schválilo neplatné slovo (napr. pohmoždil).

V zásade platí, že hráči nesmú komentovať platnosť/neplatnosť položeného slova a predpokladá sa, že je správne. V takom prípade – ak si rozhodca veľmi rýchlo po začatí ťahu uvedomí chybu, vyhlási všetkým svoj omyl s tým, že ďalšie tvary tohto slova sú neplatné.

Takisto to môže vyhlásiť na začiatku nasledujúceho ťahu (ak to má ešte zmysel).

Ak sa omyl zistí až po partii na základe námietky, musia byť tvary neplatného slova (napr. pohmoždila) uznané za platné, keďže hráči logicky predpokladajú, že je platné.

Technické problémy:

V prípade, že niektorému z hráčov nastanú počas ťahu akékoľvek technické problémy (pokazí sa PC, monitor, pokazená myška a pod.), oznámi to čo najskôr hlavnému rozhodcovi pri rozhodcovskom počítači tak, aby minimálne rušil ostatných hráčov a podľa možností ostane na svojom mieste a sa správa tak, aby nevidel ťahy súperov. Rozhodca dá serveru pokyn, aby sa po skončení ťahu hra zastavila, príde k hráčovi a vyrieši sa problém – hráč bude buď pokračovať v „jeho“ plnom zvyšnom čase, alebo ak čas hráčovi naďalej beží (napr. nefunkčná myška), treba ťah v časovom limite napísať na lístoček (hlavné slovo príp. pozícia), alebo iným vhodným jasným spôsobom ho oznámiť rozhodcovi a na konci sa ťah ručne započíta a upraví poradie.

Predpokladaný časový rozpis turnaja

09:15 – 09:50 Prezentácia, oboznámenie sa s turnajom, pravidlami, rozdelenie do miestností, určenie rozhodcov, skúšobné kolo
10:00 – 11:15 1. kolo
11:30 – 12:30 Obed
12:30 – 13:45 2. kolo
13:45 – 14:15 Prestávka
14:15 – 15:30 3. kolo
15:45 – 16:15 Vyhodnotenie turnaja

Vypracoval: Jaro Vernarský Schválila Rada SSS, 04. 04. 2011