Slovenský Spolok SCRABBLE

Zoznam písmen v hre

V tabuľkách nižšie je uvedený zoznam všetkých kameňov (písmen) v rôznych slovenských verziách hry SCRABBLE aj s bodovou hodnotou a počtom, koľko ich hra obsahuje. Žolík môže nahrádzať ľubovoľné písmeno slovenskej abecedy, ale i neslovenské písmená, ak sú použité v platných slovách. Teda okrem písmen, ktoré sú vo vrecúšku, môže žolík nahradiť aj písmená W, Q, Ö, Ü, Ě a Ř.
Písmená CH, DZ, nemajú v týchto verziách svoj vlastný kameň. Všetky sa však dajú zložiť z iných dvoch písmen slovenskej abecedy. V súťažiach SSS je aktuálne možné CH, DZ, DŽ zahrať výlučne použitím 2 kameňov (C+H=CH, D+Z=DZ, D+Ž=Ž). To okrem iného znamená, že tieto písmená nemožno nahradiť žolíkom (1 kameň).

slovenský (100 kameňov)

písmeno počet písmeno počet písmeno počet písmeno počet
A1 9 G8 1 Ň8 1 U3 2
Á4 1 H4 1 O1 9 Ú7 1
Ä10 1 I1 5 Ô8 1 V1 4
B4 2 Í5 1 Ó10 1 X10 1
C4 1 J3 2 P2 3 Y4 1
Č5 1 K2 3 R1 4 Ý5 1
D2 3 L2 3 Ŕ10 1 Z4 1
Ď8 1 Ĺ10 1 S1 4 Ž5 1
E1 8 Ľ7 1 Š5 1 žolík 0 2
É7 1 M2 4 T1 4    
F8 1 N1 5 Ť7 1    

* * * * *

slovenský m (110 kameňov)

písmeno počet písmeno počet písmeno počet písmeno počet
A1 9 G6 1 Ň7 1 U2 3
Á2 2 H3 1 O1 10 Ú3 1
Ä8 1 I1 6 Ô7 1 V1 5
B2 2 Í3 1 Ó8 1 X9 1
C3 1 J2 2 P2 3 Y2 2
Č3 1 K2 4 R2 5 Ý3 1
D2 3 L2 4 Ŕ9 1 Z2 2
Ď8 1 Ĺ9 1 S1 5 Ž3 1
E1 8 Ľ5 1 Š3 1 žolík 0 2
É3 1 M2 3 T1 4    
F6 1 N1 5 Ť4 1    

* * * * *

V SR sa v minulosti predávala aj verzia so 112 kameňmi. Tá je takmer identická s verziou "slovenský m (110 kameňov)". Jediný rozdiel je, že v hre nie sú 10-bodové písmená Q a W. Pokiaľ máte doma túto verziu, môžete kamene s Q a W jednoducho odložiť bokom a hráte verziu "slovenský m", ktorá je aktuálne dostupná v obchodoch.