Slovenský Spolok SCRABBLE - Kontakty
Názov a sídlo spolku

Slovenský Spolok SCRABBLE

Sídlo spolku:

Prekážka 726/23
033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 36101478

IBAN: SK54 3100 0000 0042 2016 8604

Rada Slovenského Spolku SCRABBLE
predseda Eva Zahradníková eva.zahradnikova@soselh.sk
člen Patrik Pinter patrik_pinter@yahoo.com
člen Michal Ivan large@hramescrabble.sk
Kontrolór Slovenského Spolku SCRABBLE
Erika TOMKOVÁ kontrolor@hramescrabble.sk
Technická komisia
Patrik Pinter (predseda) patrik_pinter@yahoo.com
Viliam Šnábel  
Marián šimko  
Erika Tomková  
Jazyková komisia
Ivan Pastucha (predseda) ivan.pastucha@gmail.com
Ivan Nosál  
Viliam Šnábel  
Miroslav Vaňo  
Peter Barák  
Komisia pre rozvoj
Marián Koleno  
Martin Sliš  
Marián Šimko  
Správa internetovej stránky
Peter Modránszky (od 25. 9. 2020) ...
Ľubomír Mazán (28.1.2019 – 24.9.2020)
Marcel Makovník (1.10.2013 – 27.1.2019)
Ľubomír Mazán (6.12.2007 – 30.9.2013)
Jozef Rak (2003 – 5.12.2007)
Peter Modránszky (2002 – 2003)
Jozef Rak (2001 – 2002)
Ivan Košalko (2000 – 2001)
Michal Koža (1999 – 2000)
 

Za zverejnený obsah, jeho gramatickú a štylistickú správnosť zodpovedá výlučne Rada Slovenského spolku scrabble.