► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 kontakty
 zloženie rady SSS, orgány SSS, poštová adresa, maily, telefóny
 ► adresa Slovenského spolku SCRABBLE

 Slovenský spolok SCRABBLE
 
 


 Sídlo spolku :

 Volgogradská 29/37
 036 08 Martin

 IČO: 36101478

 IBAN: SK54 3100 0000 0042 2016 8604
 

 Korešpondenčná adresa :

 Eva Zahradníková
 Prekážka 726/23
 033 01 Liptovský Hrádok

 ► Rada Slovenského spolku SCRABBLE
 predseda  Eva ZAHRADNÍKOVÁ

  eva.zahradnikova@soselh.sk

 člen  Patrik PINTER   patrik_pinter@yahoo.com
 člen  Michal IVAN   large@hramescrabble.sk
 ►  Kontrolór Slovenského spolku SCRABBLE
Erika TOMKOVÁ   kontrolor@hramescrabble.sk

 ► Technická komisia
 Patrik PINTER   (predseda) patrik_pinter@yahoo.com
 Viliam ŠNÁBEL  
 Marián ŠIMKO  
 Erika TOMKOVÁ  

 ► Jazyková komisia
 Ivan PASTUCHA   (predseda) ivan.pastucha@gmail.com
 Ivan NOSÁL  
 Viliam ŠNÁBEL  

 ► Komisia pre rozvoj
 Michal IVAN   (predseda) large@hramescrabble.sk
 Jozef GAJDOŠ  
 Marián KOLENO  
 Martin SLIŠ  
 Marián ŠIMKO  

  Správcovia internetovej stránky
  Peter Modránszky od 25. 9. 2020  ...

Ľubomír Mazán  (28.1.2019 – 24.9.2020)
Marcel Makovník  (1.10.2013 – 27.1.2019)
Ľubomír Mazán  (6.12.2007 – 30.9.2013)
Jozef Rak  (2003 – 5.12.2007)
Peter Modránszky (2002 – 2003)
Jozef Rak  (2001 – 2002)
Ivan Košalko (2000 – 2001)
Michal Koža (1999 – 2000)

 

 

 


Za zverejnený obsah a jeho gramatickú a štylistickú správnosť
zodpovedá výlučne Rada Slovenského spolku scrabble.