► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 kontakty
 zloženie rady SSS, orgány SSS, poštová adresa, maily, telefóny
 ► adresa Slovenského spolku SCRABBLE

 Slovenský spolok SCRABBLE
 
 


 Sídlo spolku :

 Volgogradská 29/37
 036 08 Martin

 IČO: 36101478
 

 Korešpondenčná adresa :

 Ivan Pastucha
 Biely Potok, Raveň 22
 034 03 Ružomberok

 ► Rada Slovenského spolku SCRABBLE
 predseda  Ivan PASTUCHA

  ivan.pastucha@gmail.com

 členka  Gertrúda VILNER   gerda.vilner@gmail.com
 člen  Patrik PINTER   patrik_pinter@yahoo.com
 ►  Kontrolór Slovenského spolku SCRABBLE
 Erika TOMKOVÁ   erika.tomkova@gmail.com

 ► Technická komisia
 Rastislav MICHALKA  
 Patrik PINTER  
 Jozef POREMBA  
 Viliam ŠNÁBEL  

 ► Jazyková komisia
 Ivan PASTUCHA  
 Jozef POREMBA  
 Miroslav VAŇO  
 Viliam ŠNÁBEL  

 ► Komisia pre radosť z hry
 Ján MILAN  
 Jana JALČOVÁ  
 Dáša JANČUROVÁ  

 ► Turnajoví vedúci
 západné Slovensko - Rastislav MICHALKA  
 stredné Slovensko - Soňa JACKOVÁ  
 východné Slovensko - Jaroslav VERNARSKÝ  

 ► Hlavný rozhodca
 Rastislav MICHALKA  

  Správcovia internetovej stránky
   Ľubomír Mazán   (od 28.1.2019)  lu@wing.sk

   Michal Koža (1999 - 2000)
   Ivan Košalko (2000 - 2001)
   Jozef Rak  (2001 - 2002)
   Peter Modránszky (2002 - 2003)
   Jozef Rak  (2003 - 5.12.2007)
   Ľubomír Mazán  (6.12.2007 - 30.9.2013)
   Marcel Makovník  (1.10.2013 - 27.1.2019)