Adresa SSS Rada SSS Kontrolór SSS Technická komisia Jazyková komisia Komisia pre radosť Turnajoví vedúci Hlavný rozhodca Správca stránky

Adresa Slovenského spolku SCRABBLE

Slovenský spolok SCRABBLE

Volgogradská 29/37
03608 Martin

IČO: 36101478

Rada Slovenského spolku SCRABBLE

Kontrolór Slovenského spolku SCRABBLE

Technická komisia

Fotografia
Marcel MAKOVNÍK
Fotografia
Rastislav MICHALKA
Fotografia
Patrik PINTER
Fotografia
Jozef POREMBA
Fotografia
Viliam ŠNÁBEL

Jazyková komisia

Fotografia
Ivan PASTUCHA
Fotografia
Jozef POREMBA
Fotografia
Miroslav VAŇO
Fotografia
Viliam ŠNÁBEL

Komisia pre radosť z hry

Fotografia
Ján MILAN
Fotografia
Jana JALČOVÁ
Fotografia
Dáša JANČUROVÁ

Turnajoví vedúci

Fotografia
Rastislav MICHALKA

západné Slovensko

Fotografia
Soňa JACKOVÁ

stredné Slovensko

Fotografia
Jaroslav VERNARSKÝ

východné Slovensko

Hlavný rozhodca

Fotografia
Rastislav MICHALKA

Správcovia internetovej stránky

Ľubomír Mazán (6.12.2007 - 30.9.2013)
Jozef Rak (2003/4 - 5.12.2007)
Peter Modránszky (1999 - 2003/4)