Ako sa stať členom Slovenského spolku SCRABBLE?

Členom Slovenského spolku SCRABBLE (ďalej len SSS) sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov. Podrobnejšie informácie o členstve sú uvedené v stanovách SSS.

Podmienkou pre prijatie do SSS je:

 • Odoslanie písomnej prihlášky, ktorá bude obsahovať uvedené údaje:
  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Adresa bydliska
  • Telefón, e-mail
  • Dátum zaslania a podpis
  Prihlášku môžete poslať na niektorú z kontaktných adries alebo priamo na adresu SSS.
 • Poukázanie ročného členského príspevku 7 eur na účet SSS.
  IBAN: SK54 3100 0000 0042 2016 8604 (Sberbank)
  Ako variabilný symbol pre identifikáciu platby doporučujeme používať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY.
Prihlásiť sa za člena SSS, t.j. odovzdať prihlášku a uhradiť členské je možné tiež osobne na ktoromkoľvek z turnajov organizovaných SSS!

Po prijatí do SSS obdrží nový člen preukaz potvrdzujúci jeho členstvo. Členovia okrem iných výhod majú i zľavu na štartovnom pri kvalifikačných turnajoch.

verified_user

Zásady ochrany osobných údajov

people

Zoznam členov SSS