► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄ 
 ► druhá písomná súťaž v siedmom roku tretieho tisícročia
 ► zadanie
    V roku 2007 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže, ktoré nebudú mať kvalifikačný charakter.
 
    Lepší z dosiahnutých výsledkov sa bude započítavať do súťaže o slovenský pohár ´07.

 
    Za najlepšie riešenie získate 25 bodov, za 2. miesto 22 bodov, za 3. miesto 20 bodov, za 4. miesto 19 bodov a tak postupne až 1 bod za 22. miesto.

 ► zásobníky

1.

Ä E H M R U Y

2.

A K N N O U X

3.

E I O O P S Z

4.

A D J N Ň O R

5.

A I M Ó R Ŕ V

6.

A Á K L O S Ý

7.

B É I L M S T

8.

A C M O Ô S Ú

9.

žolík Č D E I Í T

10.

D E I L O T T
 ► zadanie úlohy
    Máte k dispozícii 10 zásobníkov s vyžrebovanými písmenami. Poradie zásobníkov je pevné!
 
    Úlohou riešiteľov je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a tak pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.

 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
    Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8), ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov. Samozrejme uveďte aj kontakt na Vás (meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mail).

 
    Riešenie pošlite v zalepenej obálke na adresu:

 
    Slovenský spolok SCRABBLE, Hornozoborská 118, 949 01 Nitra.

 
    Na obálku do ľavého dolného rohu napíšte heslo "Písomná súťaž" a odošlite do 5. septembra 2007 (dátum poštovej pečiatky).

 
    Riešenie je možné odovzdať aj osobne, a to na kvalifikačnom turnaji v Košiciach dňa 8. septembra 2007 niektorému z členov rady SSS.

 
    SSS