► 2. písomná súťaž 2007
 ► 9. miesto ► autorka riešenia: Klára NEMČOKOVÁ
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, 8F  HRU 16 16
2.  A, K, N, N ,O, U, X, H5  NANUKU 11 27
3.  E, I, O, O, P, S, Z, I1  OPISE, NE 9 36
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, 5H  NEROŇ 24 60
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, J4  ARÓM, SA 36 96
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, F8  HLÁSKA 22 118
7.  B, É, I, L, M, S, T, 6E  MÉTA 25 143
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, 14B  SÚCOM, HLÁSKAM 58 201
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík 1H  DO(N)IČÍTE 239 440
10.  D, E, I, L, O, T, T, 15E  DIELO, OD, HLÁSKAMI 41 481
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3xS     2xP       D 2 O 1 N 0 I 1 Č 5 Í 5 T 1 E 1 1
2   2xS       3xP     P 2 3xP       2xS   2
3     2xS       2xP   I 1       2xS     3
4 2xP     2xS       2xP S 1 A 1   2xS     2xP 4
5         2xS     N 1 E 1 R 1 O 1 Ň 8       5
6   3xP     M 2 É 7 T 1 A 1   Ó10       3xP   6
7     2xP       2xP N 1 2xP M 2     2xP     7
8 3xS     2xP   H 4 R 1 U 3       2xP     3xS 8
9     2xP     L 2 2xP K 2 2xP       2xP     9
10   3xP       Á 4   U 3   3xP       3xP   10
11         2xS S 1         2xS         11
12 2xP     2xS   K 2   2xP       2xS     2xP 12
13     2xS     A 1 2xP   2xP       2xS     13
14   S 1 Ú 7 C 4 O 1 M 2       3xP       2xS   14
15 3xS     2xP D 2 I 1 E 1 L 2 O 1     2xP     3xS 15
  A B C D E F G H I J K L M N O