► 2. písomná súťaž 2007
 ► 6. miesto ► autor riešenia: Milan MACEK
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, 8H  HURMY 36 36
2.  A, K, N, N ,O, U, X, L3  NANUKY 24 60
3.  E, I, O, O, P, S, Z, 5J  PONOSE 14 74
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, 6I   DOŇU, PO, OŇ 30 104
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, 7L  KÓMA 25 129
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, H8  HLÁSOK 15 144
7.  B, É, I, L, M, S, T, 3H  SMILNÉ 32 176
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, I12  SÚCO, OS, KÚ 38 214
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík 15H  DO(Ž)IČÍTE 239 453
10.  D, E, I, L, O, T, T, O1  ODLIETATE 158 611
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3xS     2xP       3xS       2xP     O 1 1
2   2xS       3xP       3xP       2xS D 2 2
3     2xS       2xP S 1 M 2 I 1 L 2 N 1 É 7   L 2 3
4 2xP     2xS       2xP       A 1     I 1 4
5         2xS         P 2 O 1 N 1 O 1 S 1 E 1 5
6   3xP       3xP     D 2 O 1 Ň 8 U 3   3xP T 1 6
7     2xP       2xP   2xP     K 2 Ó10 M 2 A 1 7
8 3xS     2xP       H 4 U 3 R 1 M 2 Y 4     T 1 8
9     2xP       2xP L 2 2xP       2xP   E 1 9
10   3xP       3xP   Á 4   3xP       3xP   10
11         2xS     S 1     2xS         11
12 2xP     2xS       O 1 S 1     2xS     2xP 12
13     2xS       2xP K 2 Ú 7       2xS     13
14   2xS       3xP     C 4 3xP       2xS   14
15 3xS     2xP       D 2 O 1 Ž 0 I 1 Č 5 Í 5 T 1 E 1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O