► 2. písomná súťaž 2007
 ► 5. miesto ► autor riešenia: Vladimír KLIMÁČEK
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, H4  MYRHU 32 32
2.  A, K, N, N ,O, U, X, 5C  NANUKY 24 56
3.  E, I, O, O, P, S, Z, 6A  EPOS, NO, AS 13 69
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, G8  ŇADRO, ŇU 25 94
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, 10F  ÓDAMI 38 132
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, I1  OSKA, MA 10 142
7.  B, É, I, L, M, S, T, 9J  TIS, TI 5 147
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, 8L  ÔSMA, ÔS 77 224
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík 1H  DO(Ž)IČÍTE 239 463
10.  D, E, I, L, O, T, T, A1  DOTLIETE 158 621
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 D 2     2xP       D 2 O 1 Ž 0 I 1 Č 5 Í 5 T 1 E 1 1
2 O 1 2xS       3xP     S 1 3xP       2xS   2
3 T 1   2xS       2xP   K 2       2xS     3
4 L 2     2xS       M 2 A 1     2xS     2xP 4
5 I 1   N 1 A 1 N 1 U 3 K 2 Y 4     2xS         5
6 E 1 P 2 O 1 S 1   3xP   R 1   3xP       3xP   6
7 T 1   2xP       2xP H 4 2xP       2xP     7
8 E 1     2xP     Ň 8 U 3       Ô 8 S 1 M 2 A 1 8
9     2xP       A 1   2xP T 1 I 1 S 1 2xP     9
10   3xP       Ó10 D 2 A 1 M 2 I 1       3xP   10
11         2xS   R 1       2xS         11
12 2xP     2xS     O 1 2xP       2xS     2xP 12
13     2xS       2xP   2xP       2xS     13
14   2xS       3xP       3xP       2xS   14
15 3xS     2xP       3xS       2xP     3xS 15
  A B C D E F G H I J K L M N O