► 2. písomná súťaž 2007
 ► 4. miesto ► autor riešenia: Milan CHORVÁTH
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, 8E  UHRE 18 18
2.  A, K, N, N ,O, U, X, 7A  NANUK, KU 14 32
3.  E, I, O, O, P, S, Z, H8  EPOSE 7 39
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, F8  HAŇ 29 68
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, D3   ARÓMU 34 102
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, 3A  ALKA 12 114
7.  B, É, I, L, M, S, T, A1  STABILNÉ 198 312
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, I12  SÚCO, ES 22 334
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík 15H  DO(L)ÍČITE 239 573
10.  D, E, I, L, O, T, T, O8  DOTLIETE 83 656
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 S 1     2xP       3xS       2xP     3xS 1
2 T 1 2xS       3xP       3xP       2xS   2
3 A 1 L 2 K 2 A 1     2xP   2xP       2xS     3
4 B 4     R 1       2xP       2xS     2xP 4
5 I 1     Ó10 2xS           2xS         5
6 L 2 3xP   M 2   3xP       3xP       3xP   6
7 N 1 A 1 N 1 U 3 K 2   2xP   2xP       2xP     7
8 É 7     2xP U 3 H 4 R 1 E 1       2xP     D 2 8
9     2xP     A 1 2xP P 2 2xP       2xP   O 1 9
10   3xP       Ň 8   O 1   3xP       3xP T 1 10
11         2xS     S 1     2xS       L 2 11
12 2xP     2xS       E 1 S 1     2xS     I 1 12
13     2xS       2xP   Ú 7       2xS   E 1 13
14   2xS       3xP     C 4 3xP       2xS T 1 14
15 3xS     2xP       D 2 O 1 L 0 Í 5 Č 5 I 1 T 1 E 1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O