► 2. písomná súťaž 2007
 ► 3. miesto ► autor riešenia: Michal VERNARSKÝ
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, 8D  MYRHU 32 32
2.  A, K, N, N ,O, U, X, 9A  OKNU, MU 13 45
3.  E, I, O, O, P, S, Z, F8  ROZPISE 21 66
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, 11F  PODAJ 9 75
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, I11  ARÓMA 25 100
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, 10J  AKÝ, AJ 16 116
7.  B, É, I, L, M, S, T, D4  BITÉMU 36 152
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, K5  ÔSMACKÚ, PODAJÚ 132 284
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík A8  DO(L)ÍČITE 239 523
10.  D, E, I, L, O, T, T, 15H  DATOLITE 158 681
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3xS     2xP       3xS       2xP     3xS 1
2   2xS       3xP       3xP       2xS   2
3     2xS       2xP   2xP       2xS     3
4 2xP     B 4       2xP       2xS     2xP 4
5       I 1 2xS           Ô 8         5
6   3xP   T 1   3xP       3xP S 1     3xP   6
7     2xP É 7     2xP   2xP   M 2   2xP     7
8 D 2     M 2 Y 4 R 1 H 4 U 3     A 1 2xP     3xS 8
9 O 1 K 2 N 1 U 3   O 1 2xP   2xP   C 4   2xP     9
10 L 0 3xP       Z 4       A 1 K 2 Ý 5   3xP   10
11 Í 5       2xS P 2 O 1 D 2 A 1 J 3 Ú 7         11
12 Č 5     2xS   I 1   2xP R 1     2xS     2xP 12
13 I 1   2xS     S 1 2xP   Ó10       2xS     13
14 T 1 2xS       E 1     M 2 3xP       2xS   14
15 E 1     2xP       D 2 A 1 T 1 O 1 L 2 I 1 T 1 E 1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O