► 2. písomná súťaž 2007
 ► 10. miesto ► autorka riešenia: Ivona CIMERMANOVÁ
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, 8G  RYHU 24 24
2.  A, K, N, N ,O, U, X, J5  NANUKU 19 43
3.  E, I, O, O, P, S, Z, K1  ZIPSE, NE 22 65
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, 10J  UDAJ 9 74
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, 9F  RÓ, RÓ 42 116
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, 1H  OKÁZALÝ 0 116
7.  B, É, I, L, M, S, T, O1  MILÉ, OKÁZALÝM 0 116
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, 9L  MACO, MA, AJ 17 133
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík O8  DO(L)ÍČITE 239 372
10.  D, E, I, L, O, T, T, 15H  DOTLIETE 83 455
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3xS     2xP       O 1 K 2 Á 4 Z 4 A 1 L 2 Ý 5 M 2 1
2   2xS       3xP       3xP I 1     2xS I 1 2
3     2xS       2xP   2xP   P 2   2xS   L 2 3
4 2xP     2xS       2xP     S 1 2xS     É 7 4
5         2xS         N 1 E 1         5
6   3xP       3xP       A 1       3xP   6
7     2xP       2xP   2xP N 1     2xP     7
8 3xS     2xP     R 1 Y 4 H 4 U 3   2xP     D 2 8
9     2xP     R 1 Ó10   2xP K 2   M 2 A 1 C 4 O 1 9
10   3xP       3xP       U 3 D 2 A 1 J 3 3xP L 0 10
11         2xS           2xS       Í 5 11
12 2xP     2xS       2xP       2xS     Č 5 12
13     2xS       2xP   2xP       2xS   I 1 13
14   2xS       3xP       3xP       2xS T 1 14
15 3xS     2xP       D 2 O 1 T 1 L 2 I 1 E 1 T 1 E 1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O