► 2. písomná súťaž 2007
 ► 1. miesto ► autor riešenia: Ivan PASTUCHA
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  Ä, E, H, M, R, U, Y, 8D  MYRHU 32 32
2.  A, K, N, N ,O, U, X, 9B  OKU, MU 13 45
3.  E, I, O, O, P, S, Z, D4  OSIEMU 18 63
4.  A, D, J, N, Ň, O, R, A9  DAJ, DOKU 14 77
5.  A, I, M, Ó, R, Ŕ, V, 9H  MŔV, UM 28 105
6.  A, Á, K, L, O, S, Ý, J9  VÝSKALO 27 132
7.  B, É, I, L, M, S, T, C1  LIST, TO 12 144
8.  A, C, M, O, Ô, S, Ú, A7  SADAJÚCOM 261 405
9.  Č, D, E, I, Í, T, žolík 1A  (O)DLÍČITE 248 653
10.  D, E, I, L, O, T, T, 15H  TEODOLIT 149 802
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 O 0 D 2 L 2 Í 5 Č 5 I 1 T 1 E 1       2xP     3xS 1
2   2xS I 1     3xP       3xP       2xS   2
3     S 1       2xP   2xP       2xS     3
4 2xP   T 1 O 1       2xP       2xS     2xP 4
5       S 1 2xS           2xS         5
6   3xP   I 1   3xP       3xP       3xP   6
7 S 1   2xP E 1     2xP   2xP       2xP     7
8 A 1     M 2 Y 4 R 1 H 4 U 3       2xP     3xS 8
9 D 2 O 1 K 2 U 3     2xP M 2 Ŕ10 V 1     2xP     9
10 A 1 3xP       3xP       Ý 5       3xP   10
11 J 3       2xS         S 1 2xS         11
12 Ú 7     2xS       2xP   K 2   2xS     2xP 12
13 C 4   2xS       2xP   2xP A 1     2xS     13
14 O 1 2xS       3xP       L 2       2xS   14
15 M 2     2xP       T 1 E 1 O 1 D 2 O 1 L 2 I 1 T 1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O