Rekordy turnaja  
9. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Liptovský Hrádok, 25. 08. 2007  
   
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
LH ´07 1.   Zahradníková, E.   Stašková, B. 494 : 316 494  
LH ´07     Michalka, R.   Marenčáková, M. 494 : 260 494  
LH ´07 2.   Staško, S.   Leitman, I. 534 : 387 534  
LH ´07 3.   Augustín, P.   Skalka, P. 547 : 378 547  
LH ´07 4.   Krnáč, J.   Janovská, R. 563 : 326 563  
LH ´07 5.   Vernarský, J..   Krnáč, J. 558 : 355 558  
LH ´07 6.   Krnáč, J.   Staško, S. 483 : 386 483  
LH ´07 7.   Lámer, P.   Štrelinger, V. 504 : 353 504  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
LH ´07 1.   Jambrichová, V.   Moznerová, S. 469 : 436 905  
LH ´07 2.   Jambrichová, V.   Janovská, R. 522 : 414 936  
LH ´07 3.   Augustín, P.   Skalka, P. 547 : 378 925  
LH ´07     Vernarský, M.   Staško, R. 491 : 434 925  
LH ´07 4.   Lančarič, N.   Gažíková, M. 517 : 428 945  
LH ´07 5.   Vernarský, J.   Krnáč, J. 558 : 355 913  
LH ´07 6.   Vernarský, M.   Vernarský, J. 467 : 458 925  
LH ´07 7.   Bizoňová, D.   Jambrichová, V. 446 : 446 892  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LH ´07 1.   Michalka, R.   Marenčáková, M. 494 : 260 234  
LH ´07 2.   Staško, S.   Leitman, I. 534 : 387 147  
LH ´07 3.   Bizoňová, D.    Krnáč, J. 521 : 315 206  
LH ´07 4.   Krnáč, J.   Janovská. R. 563 : 326 237  
LH ´07 5.   Vernarský, J.   Krnáč, J. 558 : 355 203  
LH ´07 6.   Marenčáková, M.   Chomičová, M. 420 : 288 132  
LH ´07 7.   Vernarský, T.   Smatana, M. 473 : 280 193  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LH ´07 1.   Janovská, R.   Dvorská, O. 349 : 347 2  
LH ´07 2.   Vaňo, M.   Skalka, P. 430 : 421 9  
LH ´07 3.   Janovská, R.   Štrelinger, B. 415 : 400 15  
LH ´07 4.   Smatana, M.   Štrelinger, B. 418 : 407 11  
LH ´07 5.   Vaňo, M.   Štrelinger, V. 411 : 407 4  
LH ´07 6.   Štrelinger, V.   Nemčoková, K. 359 : 356 3  
LH ´07 7.   Augustín, P.   Vernarský, J. 424 : 408 16  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
LH ´07 1.   Štrelinger, V.   obalené 98  
LH ´07 2.   Marenčáková, M.   nedotne 70  
LH ´07 3.   Ďurechová, E.   pozadia 78  
LH ´07 4.   Vernarský, M.   vodníka 70  
LH ´07 5.   Jambrichová, E.   nažeňme 104  
LH ´07 6.   Štrelinger, V.   komoľ 40  
LH ´07 7.   Staško, R.   výročia 72  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
LH ´07 1.   Augustín, P.   (b)ehovom, ró(b) 103  
LH ´07 2.   Károlyi, D.   n(e)podrž 99  
LH ´07 3.   Augustín, P.   uronila, lega 102  
LH ´07 4.   Krnáč, J.   navitému 112  
LH ´07 5.   Jambrichová, V.   nažeňme 104  
LH ´07 6.   Janovská, R.   tr(p)iacej 95  
LH ´07 7.   Stašková, B.   zmestil 104  
     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
LH ´07 1.   Augustín, P.   (b)ehovom, ró(b) 103  
LH ´07 1.   Gažík, N.   nefúľali 102  
LH ´07 3.   Augustín, P.   uronila, lega 102  
LH ´07 4.   Krnáč, J.   navitému 112  
LH ´07 5.   Jambrichová, V.   nažeňme 104  
LH ´07 5.   Bizoňová, D.   napádalo 101  
LH ´07 7.   Stašková, B.   zmestil 104