► rekordy turnaja 
 ► 7. kvalif. turnaj na 9. MS v SCRABBLE, Bratislava, 16. 06. 2007
   
 ► najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
BA ´07 1.   Čulen, Ľ.   Nosál, I. 515 : 452 515
BA ´07 2.   Nosál, I.   Šeršeň, N. 614 : 178 614
BA ´07 3.   Žofaj, I.   Burda, Z. 529 : 311 529
BA ´07 4.   Rak, J.   Košlabová, S. 521 : 468 521
BA ´07 5.   Krnáč, J.   Vojtková, D. 562 : 372 562
BA ´07  6.    Dobrodenka, P.    Mozolová, M. 496 : 394 496
BA ´07 7.   Boroš, P.   Chorváth, M. 561 : 308 561
     
 ► najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
BA ´07 1.   Čulen, Ľ.   Nosál, I. 515 : 452 967
BA ´07 2.   Nemčoková, K.   Chorváth, M. 527 : 359 886
BA ´07 3.   Čulen, Ľ.   Bizoňová, D. 459 : 459 918
BA ´07 4.   Rak, J.   Košlabová, S. 521 : 468 989
BA ´07 5.   Krnáč, J.   Vojtková, D. 562 : 372 934
BA ´07  6.    Dobrodenka, P.   Mozolová, M. 496 : 394 890
BA ´07 7.   Krnáč, J.   Košlabová, S. 511 : 399 910
     
 ► výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
BA ´07 1.   Michalka, R.   Ponťuchová, V. 488 : 257 231
BA ´07 2.   Nosál, I.   Šeršeň, N. 614 : 178 436
BA ´07 3.   Žofaj, I.   Burda, Z. 529 : 311 218
BA ´07 4.   Gendiarová, K.   Sádovská, O. 477 : 313 164
BA ´07 5.   Sádovský, O.   Šeršeň, N. 464 : 238 226
BA ´07  6.    Košlab, P.   Šeršeň, N. 464 : 212 252
BA ´07 7.   Boroš, P.   Chorváth, M. 561 : 308 253
     
 ► prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
BA ´07 1.   Košlab, P.   Boroš, P. 419 : 400 19
BA ´07 2.   Sádovský, O.   Krnáč, J. 367 : 361 6
BA ´07 3.   Košlabová, S.   Košlab, T. 420 : 418 2
BA ´07 4.   Jaso, M.   Sádovský, O. 407 : 399 8
BA ´07 5.   Michalka, R.   Košlab, T. 359 : 347 12
BA ´07  6.    Paulisová, D.   Bizoňová, D. 422 : 412 10
BA ´07 7.   Čulen, Ľ.   Dobrodenka, P. 341 : 332 9
     
 ► najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body
BA ´07 1.   Košlabová, S.   obviň 44
BA ´07 2.   Jaso, M.   neceň 46
BA ´07 3.   Čulen, Ľ.   živcov(ý) 86
BA ´07 4.   Bizoňová, D.   ražné 44
BA ´07 5.   Burda, Z.   dĺži 36
BA ´07  6.    Košlab, P.   oborami 78
BA ´07 7.   Burda, Z.   stavi(l)o 64
     
 ► najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body
BA ´07 1.   Čulen, Ľ.   bafnime 98
BA ´07 2.   Nosál, I.   načítal, afér 123
BA ´07 3.   Žofaj, I.   pľúcni 87
BA ´07 4.   Rak, J.   nadrob(t)e 158
BA ´07 5.   Krnáč, J.   ovešiam, tŕnie 112
BA ´07  6.    Nemčoková, K.   prevá(ž)am 89
BA ´07 6.   Matis, R.   necvrkne     89
BA ´07 7.   Krnáč, J.   negovaná 104
     
 ► stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body
BA ´07 4.   Rak, J.   nadrob(t)e 158
BA ´07 2.   Nosál, I.   načítal, afér 123
BA ´07 5.   Krnáč, J.   ovešiam, tŕnie 112
BA ´07 7.   Krnáč, J.   negovaná 104