Rekordy turnaja  
12. kvalif. turnaj na 9. MS v SCRABBLE, B. Bystrica, 13. 10. 2007  
     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
BB ´07 1.   Boroš, P.   Smatana, M. 552 : 290 552  
BB ´07 2.   Vernarský, J.   Michalka, R. 560 : 363 560  
BB ´07 3.   Zahradníková, E.   Cimermanová, I. 558 : 344 558  
BB ´07 4.   Janikovičová, M.   Marenčáková, M. 517 : 397 517  
BB ´07 5.   Peško, B.   Drusková, Z. 473 : 338 473  
BB ´07  6.    Paulisová, D.   Gažík, N. 512 : 388 512  
BB ´07 7.   Peško, B.   Michalka, R. 505 : 339 505  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
BB ´07 1.   Tomková, E.   Zahradníková, E.  533 : 446 979  
BB ´07 2.   Vernarský, J.   Michalka, R. 560 : 363 923  
BB ´07 3.   Tomková, E.   Bizoňová, D. 484 : 451 935  
BB ´07 4.   Zahradníková, E.   Skalka, P. 474 : 458 932  
BB ´07 5.   Tomková, E.   Krnáč, J. 440 : 439 879  
BB ´07 6.   Paulisová, D.   Gažík, N. 512 : 388 900  
BB ´07 7.   Karolyi, D.   Tomková, E. 459 : 458 917  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BB ´07 1.   Boroš, P.   Smatana, M. 552 : 290 262  
BB ´07 2.   Vernarský, J.   Michalka, R. 560 : 363 197  
BB ´07 3.   Zahradníková, E.   Cimermanová, I. 558 : 344 214  
BB ´07 4.   Gažíková, M.   Brodenec, I. 423 : 269 154  
BB ´07 5.   Kohútik, S.   Druska, J. 448 : 312 136  
BB ´07 6.   Smatana, M.   Druska, J. 505 : 335 170  
BB ´07 7.   Peško, B.   Michalka, R. 505 : 339 166  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BB ´07 1.   Rak, J.   Vaňo, R. 336 : 330 6  
BB ´07 2.   Kohútik, S.   Paulisová, D. 388 : 387 1  
BB ´07 3.   Vaňo, R.   Paulisová, D. 385 : 377 8  
BB ´07 4.   Vernarský, M.   Rak, J. 380 : 378 2  
BB ´07 5.   Tomková, E.   Krnáč, J. 440 : 439 1  
BB ´07 6.   Lančarič, N.   Jambrichová, V. 400 : 399 1  
BB ´07 7.   Karolyi, D.   Tomková, E. 459 : 458 1  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
BB ´07 1.   Brodenec, I.   blúzu 48  
BB ´07 2.   Brodenec, I.   vernými 84  
BB ´07 3.   Vernarský, M.   krájal(o) 84  
BB ´07 4.   Vaňo, R.   upitú 42  
BB ´07 5.   Brodenec, I.   ťahom 44  
BB ´07 6.   Smatana, M.   pohovmi 80  
BB ´07 7.   Janovská, R.    nameľ 38  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BB ´07 1.   Boroš, P.   patróny, rôs 96  
BB ´07 2.   Rak, J.   oso(ž)nému 101  
BB ´07 3.   Vernarský, M.   nepýrilo 104  
BB ´07 4.   Lančarič, N.   pohádaní 92  
BB ´07 5.   Vernarský, T.   zbavilo, os 106  
BB ´07 6.   Vernarský, J.   v(y)tĺkate 131  
BA ´07 7.   Michalka, R.   m(ä)tie 82  
     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BB ´07 2.   Rak. J.   oso(ž)nému 101  
BB ´07 3.   Vernarský, M.   nepýrilo 104  
BB ´07 5.   Vernarský, T.   zbavilo, os 106  
BB ´07 6.   Karolyi, D.   n(e)bý(v)alo     107  
BB ´07 6.   Vernarský, J.   v(y)tĺkate 131