organizačné informácie
pozvánka   
   
podujatie  12. kvalifikačný turnaj na 9. MS 
dátum  13. 10. 2007 
mesto  BANSKÁ BYSTRICA 
   
miesto turnaja  Účelové zariadenie Úradu vlády SR 
   Komenského č. 22 
prezentácia  od 8:30 do 9:00 hod. 
začiatok 1. kola  9:15 hod. 
   
štartovné  250,- Sk (členovia SSS, ČAS) / 300,- Sk (ostatní) 
počet kôl 
hrací systém  švajčiarsky, v znení súťažného poriadku SSS 
   
organizátor(i)  Magdaléna Gažíková 
prihláste sa do  08. 10. 2007, 23:59 hod. (pondelok) 
prihlášky prijíma  Magdaléna Gažíková 
mejl  magdalena.gazikova@assetsoft.sk 
mobil   
   
náhradný kontakt  Peter Augustín 
mail  augustinp@mail.t-com.sk 
mobil   
   
obed  zahrnutý v štartovnom, vegetariánsky uveďte v prihl. 
občerstvenie  v štartovnom podľa možností org. / individuálne 
 prístupová cesta
    12. kvalifikačný turnaj na 9. MS v SCRABBLE sa bude konať v Účelovom zariadení Úradu vlády SR na Komenského ulici č. 22.
    Účelové zariadenie Úradu vlády SR je pre Bystričanov dosť neznámy pojem, takže v prípade problémov sa pri navigácii pýtajte radšej na Gymnázium A. Sládkoviča „na Kačici“ (resp. na Jesenskom vŕšku), v blízkosti ktorého sa spomínaný objekt nachádza.
    Od minulého roku sa v tejto lokalite začala rozsiahla výstavba bytov, takže prístupová cesta sa trošku zmenila.

 
     navigácia pre prístup autom zo smeru od Zvolena
 
    Pôjdete obchvatom smerom na Ružomberok. Keď v závere klesania viaduktu ponad mesto miniete vľavo benzínku Shell, potom odbočte pri Mitsubishi doprava (smer Kostiviarska, Šachtička). Ďalej pôjdete stále po hlavnej ceste cca 1 km, až kým neprídete na križovatku tvaru „Y“. Tu z hlavnej cesty odbočte doľava do kopca (smer Slovenská pošta). Po ľavej strane miniete Štátny archív, Právnickú fakultu UMB a Gymnázium A. Sládkoviča. Tesne pred autobusovou zastávkou odbočte doľava smerom ku gymnáziu a potom na ďalších dvoch nenápadných odbočkách sa držte vpravo. Prídete k budove Zápasníckeho oddielu, ktorú keď obídete sprava, cesta vás dovedie až do dvora miesta konania turnaja.

 
     navigácia pre prístup autom zo smeru od Ružomberka
 
    Hneď na začiatku BB cca 500 m za miestnou časťou Jakub v závere klesania cesty odbočte pri Mitsubishi doľava (smer Kostiviarska, Šachtička). Ďalej pôjdete stále po hlavnej ceste cca 1 km, až kým neprídete na križovatku tvaru „Y“. Tu z hlavnej cesty odbočíte doľava do kopca (smer Slovenská pošta). Po ľavej strane miniete Štátny archív, Právnickú fakultu UMB a Gymnázium A. Sládkoviča. Tesne pred autobusovou zastávkou odbočte doľava smerom ku gymnáziu a potom na ďalších dvoch nenápadných odbočkách sa držte vpravo. Prídete k budove Zápasníckeho oddielu, ktorú keď obídete sprava, cesta vás dovedie až do dvora miesta konania turnaja.

 
     navigácia pre prístup autom zo smeru od Brezna
 
    Hneď na začiatku BB odbočte pri benzínke Shell doprava (smer Baláže, Selce). Ďalej pokračujte po hlavnej ceste cca 4 km. Cestou vpravo miniete Billu, prejdete sídliskom Sásová, popod železničnú trať a na križovatke tvaru „T“ odbočte doľava (smer centrum). Ďalej pôjdete po hlavnej ceste (cca 800 m), až kým neprídete na križovatku tvaru „Y“. Tu z hlavnej cesty odbočte doľava do kopca (smer Slovenská pošta). Po ľavej strane miniete Štátny archív, Právnickú fakultu UMB a Gymnázium A. Sládkoviča. Tesne pred autobusovou zastávkou odbočte doľava smerom ku gymnáziu a potom na ďalších dvoch nenápadných odbočkách sa držte vpravo. Prídete k budove Zápasníckeho oddielu, ktorú keď obídete sprava, cesta vás dovedie až do dvora miesta konania turnaja.

 
     navigácia pre prístup z vlakovej a autobusovej stanice
 
    MHD do tejto časti mesta v mimopracovných dňoch chodí len veľmi zriedka, takže ak na turnaj prídete vlakom alebo autobusom a chcete použiť MHD, máte na výber jeden jediný spoj – autobus č. 35 s odchodom 8,23 hod. spred železničnej stanice. Pokiaľ bude autobus stáť na každej zastávke, vystúpiť by ste mali na tretej v poradí (keď nepočítame východziu) s názvom „Jesenský vŕšok“.

 
     mapy, linky
 
    K dispozícii je linka na mapu Banskej Bystrice, miesto turnaja je označené červenou blikajúcou značkou.
    Mapu je možné vytlačiť, dá sa meniť jej veľkosť aj mierka.
    Gažíkovci pripravili aj dve špeciálne mapy s detailami k popisu, môžete si ich pozrieť nižšie.
 mapa k popisu cesty
 mapa k popisu cesty (detail)
   späť na začiatok      linka na hlavnú stránku SSS