Rekordy turnaja  
10. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Košice, 08. 09. 2007  
   
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
KE ´07 1.   Skalková, A.   Bizoňová, D. 283 : 560 560  
KE ´07 2.   Vernarský, J.   Skalka, P. 582 : 308 582  
KE ´07 3.   Skalková, A.   Karolyi, D. 413 : 540 540  
KE ´07 4.   Smatana, M.   Paulíková, K. 546 : 287 546  
KE ´07 5.   Žofaj, I.   Ižo, Š. 548 : 225 548  
KE ´07 6.   Skalková, A.   Augustín, P. 512 : 440 512  
KE ´07 7.   Kohútik, S.   Šimko, M. 309 : 523 523  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
KE ´07 1.   Skalková, A.   Bizoňová, D. 283 : 560 843  
KE ´07 2.   Vernarský, J.   Skalka, P. 582 : 308 890  
KE ´07 3.   Skalková, A.   Karolyi, D. 413 : 540 953  
KE ´07 4.   Moznerová, S.   Bizoňová, D. 417 : 487 904  
KE ´07 5.   Drusková, Z.   Gregorová, I. 454 : 369 823  
KE ´07 6.   Skalková, A.   Augustín, P. 512 : 440 952  
KE ´07 7.   Bizoňová, D.   Karolyi, D. 516 : 506 1022  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE ´07 1.   Skalková, A.   Bizoňová, D. 283 : 560 277  
KE ´07 2.   Ižo, Š.   Uchaľová, M. 250 : 565 315  
KE ´07 3.   Gregorová, I.   Štrelinger, V. 307 : 498 191  
KE ´07 4.   Smatana, M.   Paulíková, K. 546 : 287 259  
KE ´07 5.   Žofaj, I.   Ižo, Š. 548 : 225 323  
KE ´07 6.   Vernarský, T.   Peško, B. 430 : 305 125  
KE ´07 7.   Kohútik, S.   Šimko, M. 309 : 523 214  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE ´07 1.   Šimko, M.   Simonová, E. 384 : 372 12  
KE ´07 2.   Štrelinger, B.   Papinčák, V. 365 : 367 2  
KE ´07 3.   Druska, J.   Smatana, M. 384 : 380 4  
KE ´07 4.   Krnáč, J.   Karolyi, D. 413 : 421 8  
KE ´07 5.   Lehotzký, V.   Papinčák, V. 365 : 364 1  
KE ´07 6.   Bizoňová, D.   Vernarský, M. 393 : 391 2  
KE ´07 7.   Bizoňová, D.   Karolyi, D. 516 : 506 10  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
KE ´07 1.   Krnáč, J.   mŕľ 38  
KE ´07 2.   Vernarský, M.   odmeral 74  
KE ´07 3.   Moznerová, S.   nesuň 44  
KE ´07 4.   Šimko, M.   (n)avoďme 94  
KE ´07 5.   Staško, S.   váľať 54  
KE ´07 6.   Staško, S.   úžila     46  
KE ´07 6.   Gregorová, I   zosaď 46  
KE ´07 7.   Torma, S.   poseď 42  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
KE ´07 1.   Staško, S.   (h)ĺbanie, apo, ní 100  
KE ´07 2.   Turčianska, M.   netasila 140  
KE ´07 3.   Tomka, F.   necúvalo 114  
KE ´07 4.   Staško, S.   nepu(č)(i)a, umuč 99  
KE ´07 5.   Vernarský, T.   siakaním 86  
KE ´07 6.   Augustín, P.   odplaty, vy 104  
KE ´07 7.   Krnáč, J.   nenahnem 92  
     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
KE ´07 2.   Turčianska, M.   netasila 140  
KE ´07 3.   Tomka, F.   necúvalo     114  
KE ´07 6.   Augustín, P.   odplaty, vy     104  
KE ´07 1.   Staško, S.   (h)ĺbanie, apo, ní 100