► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄ 
 ► tabuľka kvalifikácie na 8. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE
 ► 32 kvalifikovaných (priamo zo 7. MS + víťazi kvalif. turn. + podľa získ. bodov)  
2006  Hráči kvalifikovaní na 8. MS priamo z/zo: 11.02. 05.03. 01.04. 22.04. 13.05. 27.05. 17.06. 22.07. 09.09. 23.09. 14.10. Kva-
Po-  7. MS (1., 2., 3. m.); x. Q. (víťaz kvalif. t.) 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 5. Q. 6. Q. 7. Q. 8. Q. 9. Q. 10. Q. 11. Q. lifik.
radie  Priezvisko, meno BB NR PO ZA BA KN VK PE LH KE TT body
1.   Jambrichová, Viera 3. Q. 18 22 25 14   25   20 10   25 159
2.   Vernarský, Jaroslav 7. MS 15   17 25     19 25 17 25   143
3.   Zahradníková, Eva 1. Q. 25 25 19 5 5     17 16 12 15 139
4.   Vernarský, Michal   14   22 19     20 12 22 20   129
5.   Bizoňová, Dagmar 7. MS 0 17 2 20   22 25   25   16 127
6.   Augustín, Peter   0 18 16 0 13 8 13 7 0 14 20 109
7.   Boroš, Pavol   19 20   11 22 9   18     5 104
8.   Pastucha, Ivan   13 19 20 22 4     6 18     102
9.   Vaňo, Miroslav   12 5 9 0 14   14 22     18 94
10.   Karolyi, Dušan   11   12   18   22   11 19   93
11.   Vernarský, Tomáš   20   10 13     18 0 9 22   92
12.   Gendiarová, Kristína    16 3   18 10 5 8 19     3 82
13.   Rak, Jozef   17 8       14 16       17 72
14.   Žofaj, Ivan   0 0 5 6 6 15   13 8 16   69
15.   Košlab, Tomáš     14       20 11       22 67
16.   Sobala, Martin   22 16   7 20             65
17.   Krakovský, Tomáš 5. Q.   15     25 19           59
18.   Lámer, Peter   9     12     17   20     58
19.   Moznerová, Stela   0   15 0 11     14   18   58
20.   Stašková, Brigita   10   11 3       15 13 4   56
21.   Simon, Eduard †   4   18 17 1   15         55
22.   Nemčoková, Klára   3 10   15 16 3 0 0 5   0 52
23.   Krnáč, Jozef               9 10 15 15   49
24.   Nandraský, Kristián           17 12         19 48
25.   Mozola, Martin     0 6 8 15 4 10 0     0 43
26.   Lančarič, Norbert           19 7   16     0 42
27.   Modránszky, Peter       14 16 0       12     42
28.   Staško, Róbert 7. MS 0   1 2     12 0 14 5 7 41
29.   Tomková, Erika   0 7   0 0 2 4 8 6   13 40
30.   Košlabová, Silvia     9       16 6       8 39
31.   Janikovičová, Miroslava   0 12     0 1 3 2 7   14 39
32.   Paulisová, Dagmar   1 13   0 0 11 5       0 30
33.   Dobrodenka, Peter   7 0   9 2     0     12 30
34.   Matis, Rastislav     4     9 6   5     4 28
35.   Košalková, Viera   0 0   1 0 17 7   2     27
36.   Skalka, Peter   2   13 10     0   0   0 25
37.   Staško, Samuel   0   7 0     0 3 0 13 2 25
38.   Krakovský, Martin     11       13           24
39.   Boroš, Martin   5       7     4     6 22
40.   Botto, Vladimír     0       18 2 0       20
41.   Michalka, Rastislav   0     0 8 0 1 1 0 9 1 20
42.   Gažík, Norbert   0   0 0 0   0 0 19   0 19
43.   Jankovič, Maroš                   0 17   17
44.   Čulen, Ľuboš     6   0 0           10 16
45.   Petrík, Marek   0 1 0 0 0     11 3   0 15
46.   Jakuš, Dalibor           12             12
47.   Švrčková, Kristína     0   0 0     0     11 11
48.   Steranková, Lucia                     11   11
49.   Heriban, Roman         0 0 10   0     0 10
50.   Matirko, Ervín       0             10   10
51.   Vernarská, Alena                 9 0     9
52.   Ďurechová, Eva                       9 9
53.   Gažíková, Magdaléna   6   3 0 0   0 0 0     9
54.   Peško, Boris   0   8 0               8
55.   Smolejová, Eva   0   0             8   8
56.   Cimermanová, Ivona   8     0               8
57.   Burda, Zbyněk   0 2 0         0   6   8
58.   Leitman, Ivan   0     4       0 4     8
59.   Štrelinger, Viliam         0     0   0 7   7
60.   Skalková, Anna   0   4       0         4
61.   Uchaľová, Mária           0     0   3   3
62.   Košalko, Ivan           3             3
63.   Michalková, Veronika                   1 2 0 3
64.   Papinčák, Vojtech                     1   1
65.   Janovská, Renáta   0   0 0 0   0 0 0   0 0
66.   Marenčáková, Mária   0   0 0     0 0 0   0 0
67.   Vojtková, Danica     0   0 0   0 0 0     0
68.   Varga, Miroslav   0   0       0 0   0   0
69.   Bobálová, Mária   0 0       0         0 0
70.   Chorváth, Milan     0     0 0         0 0
71.   Klein, Marián       0 0     0     0   0
72.   Sádovská, Oľga     0     0   0       0 0
73.   Števove, Michal   0     0 0     0       0
74.   Štrelinger, Bruno         0     0   0 0   0
75.   Gažík, Tomáš   0           0   0     0
76.   Sádovský, Oliver     0         0       0 0
77.   Krakovská, Anna     0       0           0
78.   Mazán, Ľubomír               0 0       0
79.   Nosál, Ivan           0           0 0
80.   Smatana, Miroslav                 0 0     0
81.   Števove, Marián         0       0       0
82.   Uchaľová, Timea                 0   0   0
83.   Vaňo, Radoslav   0   0                 0
84.   Backo, Peter           0             0
85.   Budinská, Eva   0                     0
86.   Dovalová, Marta       0                 0
87.   Dovalová, Vladimíra       0                 0
88.   Gajdošová, Miroslava             0           0
89.   Galatíková, Jana     0                   0
90.   Gažíková, Petra           0             0
91.   Gregorová, Illona                     0   0
92.   Hliničanová, Jana   0                     0
93.   Hora, Peter         0               0
94.   Ižo, Štefan                     0   0
95.   Jaso, Miroslav                 0       0
96.   Kiss, Marcel                     0   0
97.   Krasková, Mária             0           0
98.   Krýzová, Zdena               0         0
99.   Lehotzký, Viktor       0                 0
100.  Luterančíková, Zuzana                     0   0
101.  Mozolová, Mária           0             0
102.  Murgáč, Ladislav           0             0
103.  Nagyová, Mária                     0   0
104.  Papinčáková, Zuzana                     0   0
105.  Paulíková, Katarína                     0   0
106.  Peterčák, Tibor                     0   0
107.  Poštrková, Silvia             0           0
108.  Sikora, Karel         0               0
109.  Stybarová, Timea                     0   0
110.  Šipoš, Juraj           0             0
111.  Šišolák, Peter                       0 0
112.  Tkáč, Tibor         0               0
113.  Tkáčová, Marta         0               0
114.  Tomka, František                     0   0
115.  Torma, Stanislav       0                 0
116.  Valaška, Ján           0             0
117.  Valašková, Magdaléna             0           0
118.  Zahradník, Peter                 0       0
 Poznámka: Hráči bez získaných kvalifikačných bodov sú zoradení podľa počtu turnajov a podľa abecedy.