► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 ► 9. kvalifikačný turnaj na 8. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE
 ► LIPTOVSKÝ HRÁDOK, 9. septembra 2006
 ► rekordy turnaja
 ► najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
LH ´06 1.   Modránszky, P.   Smatana, M. 540 : 336 540  
LH ´06 2.   Karolyi, D.   Skalka, P. 519 : 325 519  
LH ´06 3.   Staško, R.   Nemčoková, K. 540 : 345 540  
LH ´06 4.   Zahradníková, E.   Skalka, P. 503 : 388 503  
LH ´06 5.   Tomková, E.   Leitman, I. 541 : 402 541  
LH ´06  6.    Vernarský, M.   Bizoňová, D. 517 : 483 517  
LH ´06 7.   Staško, S.   Skalka, P. 507 : 421 507  
       
 ► najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
LH ´06 1.   Skalka, P.   Augustín, P. 489 : 476 965  
LH ´06 2.   Zahradníková, E.   Janikovičová, M. 508 : 439 947  
LH ´06 3.   Karolyi, D.   Jambrichová, V. 515 : 396 911  
LH ´06 4.   Pastucha, I.    Modránszky, P. 479 : 440 919  
LH ´06 5.   Bizoňová, D.   Pastucha, I. 517 : 483 1000  
LH ´06 6.   Vernarský, M.   Bizoňová, D. 517 : 483 1000  
LH ´06 7.   Staško, S.   Skalka, P. 507 : 421 928  
     
 ► výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LH ´06 1.   Modránszky, P.   Smatana, M. 540 : 336 204  
LH ´06 2.   Karolyi, D.   Skalka, P. 519 : 325 194  
LH ´06 3.   Staško, R.   Nemčoková, K. 540 : 345 195  
LH ´06 4.   Michalka, R.   Vojtková, D. 457 : 291 166  
LH ´06 5.   Tomková, E.   Leitman, I. 541 : 402 139  
LH ´06 6.   Vernarský, T.   Michalková, V.  487 : 296 191  
LH ´06 7.   Bizoňová, D.    Lámer, P. 502 : 274 228  
     
 ► prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LH ´06 1.   Zahradníková, E.   Gažíková, M. 430 : 428 2  
LH ´06 2.   Žofaj, I.   Smatana, M. 388 : 365 23  
LH ´06 3.   Pastucha, I.   Vernarský, J. 402 : 393 9  
LH ´06 4.   Staško, R.   Janikovičová, M. 409 : 399 10  
LH ´06 5.   Žofaj, I.   Karolyi, D. 428 : 427 1  
LH ´06 6.   Štrelinger, V.   Staško, S. 383 : 364 19  
LH ´06 7.   Augustín, P.   Jankovič, M. 359 : 350 9  
     
 ► najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
LH ´06 1.   Krnáč, J.   nemiňte 92  
LH ´06 2.   Gažíková, M.   perlíme 88  
LH ´06 3.   Gažíková, M.   otlakom 62  
LH ´06 4.   Karolyi, D.   ročnú 44  
LH ´06 5.   Štrelinger, V.   nehôd 36  
LH ´06 6.   Janovská, R.   stmavne 68  
LH ´06 7.   Košalková, V.   mäteže 60  
     
 ► najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
LH ´06 1.   Modránszky, P.   po(d)ojíme 110  
LH ´06 2.   Petrík, M.   kvas(i)la, stŕpni 96  
LH ´06 3.   Gažík, N.   nebehali 92  
LH ´06 4.   Zahradníková, E.   š(a)fár(i)te 100  
LH ´06 5.   Štrelinger V.   trestáva 131  
LH ´06 6.   Tomková, E.   galóne, eg 103  
LH ´06 7.   Vernarský, J.   pobrežný 100  
     
 ► stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
LH ´06 5.   Štrelinger, V.    trestáva 131  
LH ´06 1.   Modránszky, P.   po(d)ojíme     110  
LH ´06 4.    Zahradníková, E.   š(a)fár(i)te 100  
LH ´06 7.   Vernarský, J.   pobrežný 100