eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

deviaty kvalifikačný turnaj na ôsme ms v scrabble

liptovský hrádok,  deviateho septembra v šiestom roku tretieho tisícročia

► há-monoLIT čiže monológ na literu H

► hojsa - hejsa, hybajte hrať (hrádocké hry)

Horlivci holdujúci hrám, hlavolamom, hádankám, honosnému hovoreniu, historickej hlaholike, hexametrom hybajte, hŕstka Hrádočanov hotuje hŕbe hĺbavých harcovníkov hodnotného hoby, húfu hútavých hráčov, hedonistom hľadania homonym, heptahláskových hesiel, hbitej hantírky harmonické hodiny hry. Hodiny hecovania, horúceho hemoglobínu, harcovania, hurhaja hodiny happyendového hulákania: „heuréka“.

Holobriadkovia, hoďte het hendikep, hybajte hrať. Hasiči, holiči, horári, husliari, hoteliéri, hudobníci, herci, harlekýni, hokejisti, horolezci, hádzanári, hádžem hrach hore hradbami? Hútajte - hnijúcim hovniválom, hocijakým hepám, hosteskám hodinových hotelov, hašterivým hrošo-huňovým hyenám, hamižným hajzlom, hochštaplerom holdujúcim hostincom hltajúcim hektolitre hriateho, hruškovice, henessy halieva hustá hriva hladké hemisféry.

Hapták! Hľadajte heslo hrádockých hier, hľadte hneď (hupkom) hodiť hlásenie.

Hladným hrdlám hotujú hostitelia hodnotnú hostinu. Hladošom hanobiacim hovädzie, hydinu (husacinu), holúbätá, hlavátky, hrúzov, haringy, homáre, hlavonožce, hlodavce, huspeninu, hurky, hašé, háklivým hladošom hryzúcim hlavne hrášok, hľuzy, hurmy, huby (hlavne hríbovité), hlúboviny, halušky, haruľu, hrianky hotovia hranolčeky, heliolom hriaty hermelín.

hlavný hodnostár

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS