► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
Rekordy turnaja  
8. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Partizánske, 22. 07. 2006  
   
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
PE ´06 1.   Zahradníková, E.   Vernarská, A. 528 : 351 528  
PE ´06 2.   Gendiarová, K.   Petrík, M. 585 : 406 585  
PE ´06 3.   Žofaj, I.   Varga, M. 576 : 282 576  
PE ´06 4.   Mozola, M.   Staško, S. 506 : 386 506  
PE ´06 5.   Moznerová, S.   Staško, S. 561 : 309 561  
PE ´06  6.    Zahradníková, E.   Krnáč, J. 485 : 399 485  
PE ´06 7.   Vernarský, J.   Zahradníková, E. 509 : 362 509  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
PE ´06 1.   Augustín, P.   Varga, M. 479 : 435 914  
PE ´06 2.   Gendiarová, K.   Petrík, M. 585 : 406 991  
PE ´06 3.   Lančarič, N.   Zahradníková, E. 467 : 444 911  
PE ´06 4.   Mozola, M.   Staško, S. 506 : 386 892  
PE ´06 5.   Michalka, R.   Nemčoková, K. 474 : 460 934  
PE ´06 6.   Gendiarová, K.   Tomková, E. 483 : 446 929  
PE ´06 7.   Vernarský, J.   Zahradníková, E. 509 : 362 871  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
PE ´06 1.   Krnáč, J.   Zahradník, P. 506 : 288 218  
PE ´06 2.   Janovská, R.   Zahradník, P. 480 : 271 209  
PE ´06 3.   Žofaj, I.   Varga, M. 576 : 282 294  
PE ´06 4.   Lančarič, N.   Vernarský, M. 500 : 347 153  
PE ´06 5.   Petrík, M.   Heriban, R. 526 : 267 259  
PE ´06 6.   Vaňo, M.   Lančarič, N. 465 : 321 144  
PE ´06 7.   Lančarič, N.   Vernarská, A. 384 : 185 199  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
PE ´06 1.   Mozola, M.   Števove, Mi. 325 : 320 5  
PE ´06 2.   Vernarská, A.   Švrčková, K. 354 : 346 8  
PE ´06 3.   Švrčková, K.   Burda, Z. 350 : 343 7  
PE ´06 4.   Moznerová, S.   Uchaľová, M. 358 : 354 4  
PE ´06 5.   Marenčáková, M.   Burda, Z. 375 : 374 1  
PE ´06 6.   Burda, Z.   Mazán, L. 311 : 302 9  
PE ´06 7.   Števove, Mi.   Marenčáková, M. 366 : 362 4  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
PE ´06 1.   Švrčková, K.   úľoví 56  
PE ´06 2.   Dobrodenka, P.   použ(i)tá 88  
PE ´06 3.   Lančarič, N.   hĺbke 50  
PE ´06 4.   Lančarič, N.   hrmenia 72  
PE ´06 5.   Števove, Mi.   mätou 40  
PE ´06 6.   Jambrichová, V.   odpitom 72  
PE ´06 7.   Gendiarová, K.   napľuť 50  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
PE ´06 1.   Janovská, R.   hmatové, ké 132  
PE ´06 2.   Krnáč, J.   pokovaný 95  
PE ´06 3.   Lančarič, N.   vývarmi, clom 94  
PE ´06 4.   Staško, R.   (d)okŕmení 112  
PE ´06 5.   Vernarský, M.   neo(p)raž, až 101  
PE ´06 6.   Smatana, M.   obytnými 104  
PE ´06 7.   Staško, S.   d(o)zrela, nóve 85  
     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
PE ´06 1.   Janovská, R.   hmatové, ké 132  
PE ´06 4.   Staško, R.   (d)okŕmení 112  
PE ´06 6.   Smatana, M.   obytnými 104  
PE ´06 5.   Vernarský, M.   neo(p)raž, až 101