► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
Rekordy turnaja  
7. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Veľký Krtíš, 17. 06. 2006  
     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
VK ´06 1.   Vernarský, T.   Janovská, R. 568 : 323 568  
VK ´06 2.   Bizoňová, D.   Nemčoková, K. 510 : 344 510  
VK ´06 3.   Bizoňová, D.   Staško, R. 530 : 366 530  
VK ´06 4.   Bizoňová, D.   Vernarský, T. 575 : 413 575  
VK ´06 5.   Košlab, T.   Staško, S. 547 : 351 547  
VK ´06  6.    Staško, S.   Varga, M. 499 : 311 499  
VK ´06 7.   Košalková, V.   Skalková, A. 517 : 398 517  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
VK ´06 1.   Košlab, T.   Tomková, E. 517 : 402 919  
VK ´06 2.   Mozola, M.   Simon, E. 474 : 444 918  
VK ´06 3.   Bizoňová, D.   Staško, R. 530 : 366 896  
VK ´06 3.   Vernarský, T.   Skalka, P. 458 : 438 896  
VK ´06 4.   Bizoňová, D.   Vernarský, T. 575 : 413 988  
VK ´06 5.   Michalka, R.   Sádovská, O. 535 : 387 922  
VK ´06 6.   Košlab, T.   Augustín, P. 478 : 375 853  
VK ´06 7.   Košalková, V.   Skalková, A. 517 : 398 915  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
VK ´06 1.   Vernarský, T.   Janovská, R. 568 : 323 245  
VK ´06 2.   Bizoňová, D.   Nemčoková, K. 510 : 344 166  
VK ´06 3.   Bizoňová, D.   Staško, R. 530 : 366 164  
VK ´06 4.   Štrelinger, V.   Nemčoková, K. 485 : 253 232  
VK ´06 5.   Košlab, T.   Staško, S. 547 : 351 196  
VK ´06 6.   Staško, S.   Varga, M. 499 : 311 188  
VK ´06 7.   Vaňo, M.   Botto, V. 511 : 312 199  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
VK ´06 1.   Michalka, R.   Karolyi, D. 395 : 387 8  
VK ´06 2.   Skalka, P.   Rak, J. 441 : 418 23  
VK ´06 3.   Augustín, P.   Vernarský, M. 358 : 354 4  
VK ´06 4.   Staško, R.   Tomková, E. 443 : 441 2  
VK ´06 5.   Simon, E.   Skalková, A. 428 : 419 9  
VK ´06 6.   Štrelinger, V.   Skalka, P. 398 : 394 4  
VK ´06 7.   Krnáč, J.   Marenčáková, M. 359 : 356 3  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
VK ´06 1.   Bizoňová, D.   (s)písali 84  
VK ´06 2.   Karolyi, D.   polev(á)m 72  
VK ´06 3.   Košlabová, S.   netoň 40  
VK ´06 4.   Marenčáková, M.   obvo(d)o(m) 74  
VK ´06 5.   Skalka, P.   overený 80  
VK ´06 6.   Staško, R.    úpale 40  
VK ´06 7.   Simon, E.   odraté 40  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
VK ´06 1.   Vernarský, T.   otĺkania 107  
VK ´06 2.   Tomková, E.   neo(h)nutí 98  
VK ´06 3.   Gažíková, M.   výnosmi 81  
VK ´06 4.   Mozola, M.   opevni(l)a 131  
VK ´06 5.   Skalová, A.   pobranú, nosa 100  
VK ´06 6.   Košlab, T.   zavol(a)ní 103  
VK ´06 7.   Vaňo, M.   neudania 158  
     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
VK ´06 7.   Vaňo, M.   neudania 158  
VK ´06 4.   Mozola, M.   opevni(l)a 131  
VK ´06 1.   Vernarský, T.   otĺkania 107  
VK ´06 4.   Bizoňová, D.   ústavov 107  
VK ´07 6.   Košlab, T.   zavol(a)ní 103  
VK ´06 4.   Staško, S.   neodpáč 101  
VK ´06 5.   Skalová, A.   pobranú, nosa 100