► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
Rekordy turnaja  
6. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Komárno, 27. 05. 2006  
     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
KN ´06 1.   Gendiarová, K.   Krasková, M. 532 : 314 532  
KN ´06 2.   Krakovský, T.   Chorváth, M. 528 : 327 528  
KN ´06 3.   Košlab, T.   Lančarič, N. 557 : 426 557  
KN ´06 4.   Košlab, T.   Krakovský, M. 499 : 406 499  
KN ´06 5.   Žofaj, I.   Augustín, P. 499 : 338 499  
KN ´06  6.    Chorváth, M.   Poštrková, S. 553 : 254 553  
KN ´06 7.   Jambrichová, V.   Košlab, T. 556 : 304 556  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
KN ´06 1.   Gendiarová, K.   Krasková, M. 532 : 314 846  
KN ´06 2.   Boroš, P.   Michalka, R. 506 : 375 881  
KN ´06 3.   Košlab, T.   Lančarič, N. 557 : 426 983  
KN ´06 4.   Košlab, T.   Krakovský, M. 499 : 406 905  
KN ´06 5.   Paulisová, D.   Tomková, E. 496 : 389 885  
KN ´06 6.   Košlab, T.   Bizoňová, D. 481 : 430 911  
KN ´06 7.   Košalková, V.   Rak, J. 522 : 415 937  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KN ´06 1.   Matis, R.   Gajdošová, M. 446 : 180 266  
KN ´06 2.   Žofaj, I.   Gajdošová, M. 450 : 236 214  
KN ´06 3.   Mozola, M.   Chorváth, M. 507 : 327 180  
KN ´06 4.   Žofaj, I.   Bobálová, M. 458 : 248 210  
KN ´06 5.   Košlabová, S.   Nandraský, K. 495 : 330 165  
KN ´06 6.   Chorváth, M.   Poštrková, S. 553 : 254 299  
KN ´06 7.   Jambrichová, V.   Košlab, T. 556 : 304 252  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KN ´06 1.   Jambrichová, V.   Žofaj, I. 383 : 375 8  
KN ´06 2.   Jambrichová, V.   Matis, R. 434 : 431 3  
KN ´06 2.   Nandraský, K.   Košlab, T. 391 : 388 3  
KN ´06 3.   Gendiarová, K.   Tomková, E. 387 : 385 2  
KN ´06 3.   Krakovský, M.   Paulisová, D. 426 : 424 2  
KN ´06 4.   Rak, J.   Paulisová, D. 430 : 409 21  
KN ´06 5.   Jambrichová, V.   Krakovský, M. 377 : 352 25  
KN ´06 6.   Žofaj, I.   Gendiarová, K. 395 : 381 14  
KN ´06 7.   Botto, V.   Paulisová, D. 441 : 397 44  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
KN ´06 1.   Žofaj, I.   mariť 38  
KN ´06 2.   Rak, J.   hĺbam 50  
KN ´06 3.   Boroš, P.   odveť 38  
KN ´06 4.   Nemčoková, K.   dvorné 40  
KN ´06 5.   Gajdošová, M.   ozýv(a)lo 88  
KN ´06 6.   Mozola, M.   sedmoro 70  
KN ´06 6.   Paulisová, D.   ovsenom 70  
KN ´06 7.   Lančarič, N.   anóda 32  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
KN ´06 1.   Augustín, P.   (s)úprave 83  
KN ´06 2.   Krakovský, T.   opeknieš, salašov 101  
KN ´06 3.   Gajdošová, M.   nemoril 90  
KN ´06 4.   Košlabová, S.   otĺkaná, klepy 103  
KN ´06 5.   Bizoňová, D.   mäte(n)ia 89  
KN ´06 5.   Košlab, T.   stanovú 89  
KN ´06 6.   Boroš, P.   nenačúva 107  
KN ´06 7.   Košalková, V.   nestĺ(k)a, spred 89