► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
Rekordy turnaja  
5. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Bratislava, 13. 05. 2006  
     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
BA ´06 1.   Gažíková, M.   Nosál, I. 559 : 478 559  
BA ´06 2.   Košalková, V.   Mozolová, M. 570 : 288 570  
BA ´06 3.   Košalko, I.   Backo, P. 511 : 458 511  
BA ´06 4.   Nosál, I.   Gažíková, M. 503 : 286 503  
BA ´06 5.   Modránszky, P.   Janovská, R. 513 : 365 513  
BA ´06  6.    Janikovičová, M.   Nosál, I. 530 : 316 530  
BA ´06 7.   Boroš, P.   Sobala, M. 543 : 454 543  
       
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
BA ´06 1.   Gažíková, M.   Nosál, I. 559 : 478 1037  
BA ´06 2.   Jakuš, D.   Gažík, N. 551 : 338 889  
BA ´06 3.   Košalko, I.   Backo, P. 511 : 458 969  
BA ´06 4.   Boroš, P.   Gendiarová, K. 474 : 447 921  
BA ´06 5.   Nemčoková, K.   Sobala, M. 490 : 455 945  
BA ´06 6.   Simon, E.   Moznerová, S. 461 : 430 891  
BA ´06 7.   Boroš, P.   Sobala, M. 543 : 454 997  
     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BA ´06 1.   Paulisová, D.   Valaška, J. 468 : 230 238  
BA ´06 2.   Košalková, V.   Mozolová, M. 570 : 288 282  
BA ´06 3.   Petrík, M.   Švrčková, K. 475 : 276 199  
BA ´06 4.   Nosál, I.    Gažíková, M. 503 : 286 217  
BA ´06 5.   Zahradníková, E.   Petrík, M. 487 : 320 167  
BA ´06 6.   Janikovičová, M.   Nosál, I. 530 : 316 214  
BA ´06 7.   Dobrodenka, P.   Modránszky, P. 499 : 209 290  
     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BA ´06 1.   Michalka, R.   Vaňo, M. 418 : 412 6  
BA ´06 2.   Pastucha, I.   Mozola, M. 332 : 325 7  
BA ´06 3.   Heriban, I.   Sádovská, O. 426 : 424 2  
BA ´06 3.   Nandraský, K.   Gažíková, M. 352 : 350 2  
BA ´06 4.   Košalko, I.   Čulen, Ľ. 312 : 308 4  
BA ´06 5.   Nandraský, K.   Vaňo, M. 399 : 395 4  
BA ´06 6.   Backo, P.   Švrčková, K. 421 : 408 13  
BA ´06 7.   Simon, E   Mozola, M. -9 : -8 1  
BA ´06 7.   Sádovská, O.    Gažíková, P. 359 : 358 1  
     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
BA ´06 1.   Gažíková, M.   baletke 82  
BA ´06 2.   Jakuš, D.   duralo(m) 76  
BA ´06 3.   Košalko, I.   bafnú 56  
BA ´06 4.   Gendiarová, K.   stenami 70  
BA ´06 5.   Augustín, P.   ho(s)tila 78  
BA ´06 6.   Števove, M.   cŕkne 44  
BA ´06 7.   Žofaj, I.   gamby 54  
     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BA ´06 1.   Sobala, M.   osmeľte 108  
BA ´06 2.   Simon, E.   kabínou, rób 87  
BA ´06 3.   Petrík, M.   nesúdia 93  
BA ´06 4.   Modránszky, P.   mŕtvole 105  
BA ´06 5.   Modránszky, P.   vyslanom 92  
BA ´06 6.   Lančarič, N.   n(e)odňatie 153  
BA ´06 7.   Jakuš, D.   odsatou 91  
     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BA ´06 6.   Lančarič, N.   n(e)odňatie 153  
BA ´06 6.   Janikovičová, R.   kŕmiaca 136  
BA ´06 1.   Sobala, M.   osmeľte 108  
BA ´06 4.   Modránszky, P.   mŕtvole 105  
BA ´06 6.   Simon, E.   potýral 102