► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
5. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE Bratislava, 13. 5. 2006
 ► prístupová cesta  ► mapa 1 (Bratislava)  ► mapa 2 (okolie pizzerie Átrium)
 
    1. Príchod vozidlami od Trnavy po diaľnici (červená šípka na mape 1):
 
- z diaľnice odbočiť na výjazde LETISKO/TRNÁVKA - smer Trnávka,
- prejsť cez 2 svetelné križovatky rovno (po ľavej strane míňate Ikeu),
- prejsť cez železničné priecestie po hlavnej (t. j. doprava),
- po cca 600 m odbočiť doľava do ulice Maximiliána Hella (po pravej strane bude Martinský cintorín),
- cca 20 m pred ukončením múru cintorína odbočiť doľava,
- hneď nasledujúca odbočka (cca 40 m) doprava,
- 100 m rovno k parkovisku,
- budova sa nachádza po ľavej strane pri príjazde k parkovisku - vchod do Átria je zo strany od obytných budov (z opačnej strany ako je parkovisko).

 
    2. Príchod vozidlami od Senca po starej ceste (od Zlatých pieskov) (zelená šípka na mape 1):
 
- popri Zlatých pieskoch po Rožňavskej ceste - smer Centrum,
- stále rovno cez 6 svetelných križovatiek k starej Ikei (7. svetelná križovatka - radiť sa do ľavého pruhu),
- odbočiť vľavo na Tomášikovu ulicu,
- rovno cca 900 metrov,
- na svetelnej križovatke zabočiť prudko vľavo - smer Martinský cintorín,
- po 100 m doprava,
- po 40 m doprava,
- 100 m rovno k parkovisku,
- budova - viď bod 1.

 
    3. Príchod vozidlami od Malaciek (žltá šípka na mape 1):
 
- Patrónka, Pražská cesta, Šancová ul., Trnavská ul. - stále rovno cez celé mesto až k starej Ikei,
- na svetelnej križovatke pri veľkom modrom dome odbočiť doprava na Tomášikovu ul.,
- ďalej ako v bode 2.

 
    4. Príchod vozidlami od Komárna (modrá šípka na mape 1):
 
- od Slovnaftu po Gagarinovej ul. rovno - smer Centrum,
- pri ZOO dome (Mountfield, umiestnený po ľavej strane cesty) odbočiť doprava na Tomášikovu ul.,
- rovno cez 4 semafory a cez električkovú trať,
- na ďalšej svetelnej križovatke doprava k Martinskému cintorínu,
- po 100 m doprava,
- po 40 m doprava,
- 100 m rovno k parkovisku,
- budova - viď bod 1.

 
    5. Spojenie z autobusovej stanice Mlynské Nivy, MHD - autobus (A):
 
- autobus - linka č. 50 - smer k obchodnému domu Slimák,
- vystúpiť na 10. zastávke „Maximiliána Hella“,
- čas trvania jazdy je cca 15 min.,
- prejsť popri zastávke smerom k pošte, ďalej cez parkovisko stále rovno k veľkej štvorcovej budove, obísť ju z ľavej strany popri Dexia banke, vchod zozadu budovy - od obytných domov.

 
    6. Spojenie zo železničnej stanice Nové Mesto, MHD - autobus (A):
 
- autobus - linka č. 50 - smer do Petržalky,
- vystúpiť na 3. zastávke „Maximiliána Hella“,
- čas trvania jazdy je cca 5 min.,
- prejsť cez cestu - smer k pošte, ďalej cez parkovisko stále rovno k veľkej štvorcovej budove, obísť ju z ľavej strany popri Dexia banke, vchod zozadu budovy - od obytných domov.

 
    7. Spojenie z Hlavnej stanice, MHD - električka (E):
 
- električka - linka č. 8 - smer Ružinov,
- vystúpiť na 11. zastávke „Tomášikova“,
- čas trvania jazdy je cca 19 min.,
- prejsť cez koľajnice na druhú stranu cesty, doprava smerom ku križovatke,
- prejsť ju na druhú stranu, pokračovať šikmo vľavo cez park k veľkej štvorcovej budove so svetelnou reklamou BOSCH, obísť ju sprava, vchod zo strany obytných domov.

 
 

    Mapy Bratislavy (s naznačenými smermi príchodu) a okolia pizzerie Átrium:
 
    linky sú k dispozícii vyššie.