► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
4. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE Žilina, 22. 4. 2006
Prístupová cesta  ► mapa 1 (Žilina)  ► mapa 2 (okolie KOMPAS Café)
 
    Vážení priatelia,
    vedzte, že miesto nášho turnaja v SCRABBLE - KOMPAS Café - je na Spanyolovej ulici, tesne pod nemocnicou, ktorú pozná každý Žilinčan, takže v prípade neistoty sa treba pýtať na nemocnicu. KOMPAS Café je žltá budova oproti zastávke MHD.

 
    Príchod vozidlami od Košíc:
 
    pri vjazde do Žiliny je prvá veľká svetelná križovatka pri Hypermarkete TESCO. Na tejto križovatke ideme priamo. Po pravej strane míňame TESCO, po sto metroch prejdeme malú svetelnú križovatku, pokračujeme ďalej priamo po hlavnej. Po ďalších cca 400 m je ďalšia veľká svetelná križovatka. Na nej zabočíme doľava. Ostaneme v ľavom jazdnom pruhu a po cca 150 m zabočíme na ďalšej svetelnej križovatke znovu doľava. Už sme na Spanyolovej ulici. 100 m od križovatky je na ľavej strane cesty oproti zastávke MHD budova KOMPAS Café. Parkovať možno vo dvore.

 
    Príchod vozidlami od Bratislavy:
 
    pri vjazde do Žiliny cez Žilinu-Strážov prejdeme most cez rieku Rajčanku a po chvíli míňame benzínovú pumpu. Za ňou zatočíme doprava smer centrum. Po cca 300 m zabočíme doľava (stále smer centrum), dostaneme sa na kruhový objazd, na ktorého tretej odbočke zabočíme doľava (centrum). Po cca 200 m odbočíme na svetelnej križovatke doprava, pokračujeme priamo po hlavnej a na druhej svetelnej križovatke odbočíme doprava. Už sme na Spanyolovej ulici. 100 m od križovatky je na ľavej strane cesty oproti zastávke MHD budova KOMPAS Café. Parkovať možno vo dvore.

 
    Príchod vozidlami od Prievidze:
 
    pri vjazde do Žiliny míňame po pravej strane vysokú budovu Váhostavu. Pokračujeme po hlavnej, až sa dostaneme na kruhový objazd. Na prvej odbočke zabočíme doprava – smer centrum. Po cca 200 m odbočíme na svetelnej križovatke doprava, pokračujeme priamo po hlavnej a na druhej svetelnej križovatke odbočíme doprava. Už sme na Spanyolovej ulici. 100 m od križovatky je na ľavej strane cesty oproti zastávke MHD budova KOMPAS Café. Parkovať možno vo dvore.

 
    Príchod vozidlami od Čadce:
 
    pri vjazde do Žiliny sa držíme smeru Žilina-centrum, až kým sa nedostaneme na kruhový objazd. Na tretej odbočke kruhového objazdu zabočíme doľava (centrum). Po cca 200 m odbočíme na svetelnej križovatke doprava, pokračujeme priamo po hlavnej a na druhej svetelnej križovatke odbočíme doprava. Už sme na Spanyolovej ulici. 100 m od križovatky je na ľavej strane cesty oproti zastávke MHD budova KOMPAS Café. Parkovať možno vo dvore.

 
    Príchod vlakom alebo autobusom:
 
    zastávka MHD, na ktorú sa potrebujeme dostať, je hneď pri východe zo železničnej stanice. Po vystúpení z vlaku treba vojsť do vestibulu stanice (nepokračovať podchodom na druhú stranu ulice). Po odchode z vestibulu stanice zabočíme doprava, kde je zastávka MHD. Autobusová stanica je 5 minút od železničnej stanice. Stačí si kúpiť lístky za 10 Sk. Na zastávke MHD nastúpime na trolejbus č. 3 (intervaly každých 20 minút). Vystúpime na 4. zastávke „Spanyolova - nemocnica“. Oproti zastávke na druhej strane cesty je žltá budova KOMPAS Café.

 
 

    Mapy Žiliny a okolia KOMPAS Café:
 
    linky sú k dispozícii vyššie.