► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
3. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE Prešov, 1. 4. 2006
Prístupová cesta * mapa *
 
    Areál Prešovskej univerzity sa nachádza na ulici 17. novembra, oproti reštaurácii Hviezda, kde sa v minulosti hral jeden z kvalifikačných turnajov. Parkovať sa môže pred reštauráciou Hviezda, alebo aj na okolitých parkoviskách. Keďže v sobotu je areál PU zavalený diaľkovými študentmi, môžu byť parkoviská plné.

 
    Univerzitná knižnica PU, študovňa:
 
    do areálu PU cez hlavný vchod priamo, v polovici dlhej priamej chodby doprava dolu schodmi do univerzitnej knižnice. Po dohode s PU, miesto turnaja nebude označené ako turnaj v SCRABBLE (takúto informáciu nedostane podľa všetkého ani informátor pri vstupe do budovy), takže je potrebné sa v pripade nejasností pýtať na Univerzitnú knižnicu, ktorá je v areáli budovy veľmi dobre označená.

 
    Vjazd do PO zo smeru Poprad:
 
    na druhej svetelnej križovatke doprava (smer KE) stále po hlavnej ceste, po prechode cez rieku Torysa naďalej po hlavnej ceste, priamo cez ďalší semafor ešte cca 100 m k areálu Prešovskej univerzity (napravo od cesty, vzadu vysoká budova internátu).

 
    Vjazd do PO zo smeru Košice:
 
    na druhej svetelnej križovatke doľava (smer PP), stále po hlavnej ceste cez semafor, po zákrute doprava este cca 300 m k areálu Prešovskej univerzity (naľavo od cesty, vzadu vysoká budova internátu).

 
    Príchod vlakom alebo autobusom:
 
    trolejbusom č. 38, odchod zo stanice 7,30; 8,00; 8,30, vystúpiť treba na druhej zastávke, cca 5 min. jazdy.

 
 

    Mapa Prešova:
 
    linka je k dispozícii vyššie, vyberte si ulicu 17. novembra.