► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 ► 11. kvalifikačný turnaj na 8. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE
 ► TRNAVA, 14. októbra 2006
 ► rekordy turnaja
 ► najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
TT ´06 1.   Jambrichová, V.   Nemčoková, K. 548 : 375 548  
TT ´06 2.   Dobrodenka, P.   Marenčáková, M. 537 : 324 537  
TT ´06 3.   Košlabová, S.   Čulen, Ľ. 498 : 338 498  
TT ´06 4.   Košlab, T.   Ďurechová, E. 574 : 278 574  
TT ´06 5.   Jambrichová, V.   Zahradníková, E. 518 : 340 518  
TT ´06  6.    Jambrichová, V.   Vaňo, M. 498 : 461 498  
TT ´06 7.   Bizoňová, D.   Staško, R. 528 : 364 528  
       
 ► najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
TT ´06 1.   Švrčková, K.   Matis, R. 478 : 462 940  
TT ´06 2.   Nandraský, K.   Čulen, Ľ. 475 : 455 930  
TT ´06 3.   Košlab, T.   Skalka, P. 472 : 437 909  
TT ´06 4.   Tomková, E.   Švrčková, K. 549 : 450 999  
TT ´06 5.   Bizoňová, D.   Janovská, R. 478 : 407 885  
TT ´06 6.   Jambrichová, V.   Vaňo, M. 498 : 461 959  
TT ´06 7.   Dobrodenka, P.   Lančarič, N. 473 : 458 931  
     
 ► výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
TT ´06 1.   Paulisová, D.   Bobálová, M. 428 : 247 181  
TT ´06 2.   Heriban, R.   Sádovský, O. 450 : 236 214  
TT ´06 3.   Staško, S.   Vaňo, M. 475 : 351 124  
TT ´06 4.   Košlab, T.   Ďurechová, E. 574 : 296 278  
TT ´06 5.   Nandraský, K.   Staško, S. 487 : 285 202  
TT ´06 6.   Bizoňová, D.   Staško, S. 489 : 277 212  
TT ´06 7.   Augustín, P.   Zahradníková, E. 527 : 338 189  
     
 ► prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
TT ´06 1.   Ďurechová, E.   Bizoňová, D. 421 : 419 2  
TT ´06 2.   Švrčková, K.   Staško, R. 406 : 404 2  
TT ´06 3.   Dobrodenka, P.   Bizoňová, D. 410 : 403 7  
TT ´06 4.   Čulen, Ľ.   Boroš, P. 413 : 408 5  
TT ´06 5.   Švrčková, K.   Paulisová, D. 410 : 382 28  
TT ´06 6.   Michalková, V.   Nemčoková, K. 387 : 383 4  
TT ´06 7.   Boroš, M.   Michalková, V. 416 : 404 12  
     
 ► najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
TT ´06 1.   Gendiarová, K.   neopili 66  
TT ´06 2.   Michalka, R.   relax 50  
TT ´06 3.   Augustín, P.   nakotíš 82  
TT ´06 4.   Mozola, M.   stočnej 82  
TT ´06 5.   Košlab, T.   p(o)ležme 86  
TT ´06 6.   Chorváth, M.   gabem 48  
TT ´06 7.   Šišolák, P.   (n)erazilo 44  
     
 ► najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
TT ´06 1.   Janovská, R.   sp(o)činúc, popi 108  
TT ´06 2.   Dobrodenka, P.   nezmeť(t)e 118  
TT ´06 3.   Mozola, M.   (š)tólami, sérami 120  
TT ´06 4.   Rak, J.   neutaj(a), usú(k)ame 114  
TT ´06 5.   Košlab, T.   p(o)ležme 86  
TT ´06 6.   Košlab, T.   (n)ehĺbav(á) 102  
TT ´06 7.   Augustín, P.   ne(u)šúľať 125  
     
 ► stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
TT ´06 7.   Augustín, P.   ne(u)šúľať 125  
TT ´06 3.   Mozola, M.   (š)tólami, sérami 120  
TT ´06 2.   Dobrodenka, P.   nezmeť(t)e 118  
TT ´06 4.   Rak, J.   neutaj(a), usú(k)ame 114  
TT ´06 1.   Janovská, R.   sp(o)činúc, popi 108  
TT ´06 6.   Košlab, T.   (n)ehĺbav(á) 102