► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 
 ► TRNAVA, 14. októbra 2006
 ► 11. kvalifikačný turnaj na 8. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE
 ► pozvánka ► mapa Trnavy
 ► prístupová cesta
    Kvalifikačný turnaj sa bude konať v bistre Gurmán na Bulharskej ulici č. 44.
 
    ► navigácia pre prístup autom z diaľnice od Bratislavy, Žiliny i Nitry
 
    Je predpoklad, že všetci "autičkári" prídu od diaľnice, preto je popis len jednej trasy. Po vjazde do Trnavy z diaľničného napájača miniete po pravej a ľavej strane čerpacie stanice, za nimi odbočíte doľava na Priemyselnú ulicu a po necelých 500 metroch ste na križovatke s Bulharskou ulicou, odbočte vľavo a ste pred bistrom Gurmán.

 
    ► navigácia pre prístup z vlakovej a autobusovej stanice
 
    - - -

 
    ► mapa Trnavy
 
    Linka je k dispozícii vyššie, miesto tunaja na Bulharskej ulici je označené červenou blikajúcou značkou. Je možné meniť veľkosť mapy aj jej mierku, dá sa tiež vytlačiť.