► EKKLLNOOOPSSSVÝ SCRABBLE ► EKLNOSSVÝ SPOLOK SCRABBLE ► SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE ◄
10. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE Košice, 23. 9. 2006
 ► prístupová cesta  ► mapa (Košice)
 
    Plzeňská hospoda sa nachádza v centre mesta na Bielej ulici č. 3. Je to odbočka z Hlavnej ulice v smere od hotela Slovan po pravej strane za štátnym divadlom cca 100 m, potom doprava pred cukrárňou Aida. Parkovanie v centre je zložitejšie, ale dá sa nájsť miesto na Kováčskej ulici, ktorá je súbežná s Hlavnou, v blízkosti križovatky s Bielou ulicou.

 
    ► vjazd do KE zo smeru Prešov
 
    Po vjazde do KE okolo hypermarketu Tesco po Hlinkovej na druhej svetelnej križovatke doľava na Národnú triedu, ďalej Gorkého. Za kruhovým objazdom a zastávkou MHD odbočte 2x doprava a dostanete sa za obchodný dom Tesco, kde je jedno parkovisko na odstavenie áut. Vpravo od parkoviska začína Kováčska ulica, kde po 50 m je druhé parkovisko. Odtiaľ je na Bielu ulicu 50 m.

 
    ► vjazd do KE zo smeru Rožňava
 
    Po Moldavskej a Štúrovej smer centrum, za námestím Osloboditeľov na svetelnej križovatke doľava okolo Mc Donalds dole popod električkovú trať na Štefánikovu. Otočiť sa cez kruhový objazd naspäť a ďalej pokračovať ako od Prešova.

 
    ► navigácia pre prístup z vlakovej a autobusovej stanice
 
    Ideálne je ísť pešo cez mestký park a Mlynskú ulicu zabočiť doprava na Kováčsku, po ktorej sa dostanete až k Bielej ulici. Vzdialenosť od stanice je necelý kilometer.

 
    ► mapa Košíc
 
    Linka je k dispozícii vyššie, Biela ulica je označená červenou blikajúcou značkou, Kováčska ulica je vpravo kolmo na Bielu. Je možné meniť veľkosť mapy aj jej mierku, dá sa tiež vytlačiť.