slovenskÝ spolok scrabble Slovenský  spolok scrabble Slovenský  spolok  scrabble

 
1. kvalifikačný turnaj na 8. MS v SCRABBLE Banská Bystrica, 11. 2. 2006
Prístupová cesta * mapa * * detail mapy *
    Milí priatelia SCRABBLE,  
    v Banskej Bystrici sme sa rozhodli útočiť na rekord v počte účastníkov turnaja. V nádeji, že na prvom tohtoročnom turnaji padne rekorná 50-tka, sme sa rozhodli vyskúšať nové miesto konania turnaja - Účelové zariadenie Úradu vlády SR. Toto zariadenie nie je síce tak ľahko dostupné, ale ponúka oveľa priestrannejšiu miestnosť, lepšie osvetlenie a prijateľnejšie cenové relácie. Musím Vás však upozorniť, že málokto z Bystričanov spomínané zariadenie pozná, takže v prípade problémov sa pri navigácii pýtajte radšej na „Gymnázium na Kačici“. MHD do tejto časti mesta v mimopracovných dňoch chodí len veľmi zriedka, takže ak na turnaj prídete vlakom alebo autobusom a chcete použiť MHD, máte na výber jeden jediný spoj - autobus č. 35 s odchodom 8,21 hod. spred železničnej stanice. Pokiaľ bude autobus stáť na každej zastávke, vystúpiť by ste mali na tretej v poradí s názvom „Jesenský vŕšok“. Pripájam podrobný popis cesty a teším sa na hojnú účasť.

 
    Magda

 
 

    Príchod od Zvolena
 
    Pôjdete obchvatom smerom na Ružomberok. Keď v závere klesania viaduktu ponad mesto miniete vľavo benzínku Shell, potom odbočte pri Mitsubishi doprava (smer Kostiviarska, Šachtička). Ďalej pôjdete stále po hlavnej ceste cca 1 km, až kým neprídete na križovatku tvaru „Y“. Tu z hlavnej cesty odbočte doľava do kopca (smer Slovenská pošta). Po ľavej strane miniete Štátny archív, Právnickú fakultu UMB a Gymnázium A. Sládkoviča. Hneď za autobusovou zastávkou odbočte doľava „poľnou cestou“ smerom k SOU stavebnému. Prídete k budove Zápasníckeho oddielu, ktorú keď obídete sprava, cesta vás dovedie až do dvora miesta konania turnaja.

 
 

    Príchod od Ružomberka
 
    Hneď na začiatku BB cca 500 m za miestnou časťou Jakub v závere klesania cesty odbočte pri Mitsubishi doľava (smer Kostiviarska, Šachtička). Ďalej pôjdete stále po hlavnej ceste cca 1 km, až kým neprídete na križovatku tvaru „Y“. Tu z hlavnej cesty odbočte doľava do kopca (smer Slovenská pošta). Po ľavej strane miniete Štátny archív, Právnickú fakultu UMB a Gymnázium A. Sládkoviča. Hneď za autobusovou zastávkou odbočte doľava „poľnou cestou“ smerom k SOU stavebnému. Prídete k budove Zápasníckeho oddielu, ktorú keď obídete sprava, cesta vás dovedie až do dvora miesta konania turnaja.

 
 

    Príchod od Brezna
 
    Hneď na začiatku BB odbočte pri benzínke Shell doprava (smer Baláže, Selce). Ďalej pokračujte po hlavnej ceste cca 4 km. Cestou vpravo miniete Billu, prejdete sídliskom Sásová, popod železničnú trať a na križovatke tvaru „T“ odbočte doľava (smer centrum). Ďalej pôjdete po hlavnej ceste (cca 800 m), až kým neprídete na križovatku tvaru „Y“. Tu z hlavnej cesty odbočte doľava do kopca (smer Slovenská pošta). Po ľavej strane miniete Štátny archív, Právnickú fakultu UMB a Gymnázium A. Sládkoviča. Hneď za autobusovou zastávkou odbočte doľava „poľnou cestou“ smerom k SOU stavebnému. Prídete k budove Zápasníckeho oddielu, ktorú keď obídete sprava, cesta vás dovedie až do dvora miesta konania turnaja.