Všetkým vyznavačom vykladania výrazov venujem veľkonočný vinš.

Váš Váňa

 

Veľkonočný vinš

 

Vo vzduchu voľačo visí –

vyzrážané vločky vody všade,

vyjmúc vrcholky veľhôr vymizli,

Vesna víchry vyhnala voľakade...

 

Vo Váhu vietor vodu vlní,

vzduchom veje vlažný vánok.

Všetko vstáva, vyrastá,

vŕbový vypučí výhonok.

 

Vo vrcholcoch veveričky

vítajú vyliahnuté vtáčatá,

vozvysok vyletujú vrabce,

veselo vyvádzajú vĺčatá.

 

Vo všetkých vieskach, valaloch,

vo veľhorách, veľkomestách,

všade vôkol, vpravo - vľavo

- všehomíru vládne Vesna.

 

 

Všelikomu vášeň vzdúva vény

vibrujú všetky vlásočnice,

vohľadníkov vyčkávajú

vydajachtivé verenice.

 

Večer vŕzga váľanda

verencov vzmáha vzrušenie,

vášnivé vzdychy vinníkov

vyústia vo vyvrcholenie.

 

Vyzlečte vetrovky, vyzujte vibramy,

vyvetrajte vaše vily, vigvamy,

vyžeňte von vzduch vydýchaný,

vpustite vo vnútro vánok voňavý,

vyhoďte výzdobu vianočnú,

vyjdite von – vítajte Vesnu.

 

Vo veľkoleposti vábivej

vegetujúcej vegetácie

všetci veriaci vítajú

veľkonočné vakácie.

 

 

Vsou veselo vykračujú vagabundi

vytŕčajú virgáče vypletané,

vyzbrojení vinidurovými vedrami,

vo vačku voňavky vyprchané.

 

Vidiečanky vo verajach víl

všetečne vyčkávajú vizitu

- vydržte vnútri vážené,

viťúzi vychystali vám vendetu.

 

Vopred vlastníčke vily

vo vlasy vyfrcnú vody voňavé,

vrbinou voľne vyšibkajú,

vzápätí virvar vyvstane.

 

Vehementne vonku vytiahnu

vás vzhľadné, vnadné Venuše,

virgáčom vás vyšľahajú, vyšibú,

vymasírujú vám vláčne vankúše.

 

Vedro vychladenej vody,

vyšplechnú viackrát vandali,

všade výskot, vreskot, veselosť...

Venušu vyžmýkajú vo vani.

 

Vidiečanky volajú vo vnútro,

všetok víkend vrteli vareškou,

vonia vysokokalorická vára,

víťazov vyznamenajú výslužkou.

 

Všetkým venujú vymaľované vajíčko,

výrastkom vyčlenia voľajakú valutu,

väčším viťúzom, vojakom, veteránom

vlejú vínka, vodky, vermútu...

 

Večer vsou viťúzi vlečú

vyšibané výklepky vo vreci,

vyčerpaní víkendovým virvarom,

veľmi vysilení, vracajúci...

 

Vinšujem vám veľa vody,

vám vážené velekrásky,

voda vylepší vám vizáž,

vyženie vírusy, vyhladí vrásky.

 

Vám viťúzi vinšujem

veľa vajíčok vo vreci

veľa vlády, vitality,

vôľu vykonať veľké veci.

 

Všetkým veľa veselosti,

včuľ vám vravím vážne:

vytrvávať vo vážnosti

vraždí vieru, vášne.

 

 

Vysvetlivky

 

Vesna               - vládkyňa veku vyrastania vegetácie (vzletný výraz)

Váh                  - vo vysokotatranských vrchoch vyvierajúca voda vyúsťujúca vo východoeurópsky

  veľtok (vlastný výraz)

valal                  - ves (východoslovenský výraz)

všehomír            - vzletne vesmír

véna                 - väčšia vlásočnica

vibrovať - vykonávať vlnivé vychýlenia

vlásočnice            - višňovočervené vaskulárne vedenia vytvárajúce veľa vetiev

vohľadník            - voľný viťúz väčšinou vo veku vojaka vyhľadávajúci voľné vidiečanky vo výhľade

  vykonania veselia

verenica            - voľná vidiečanka väčšinou vo veku vysokoškoláčky vyznavšia vernosť vyvolenému

  vrstovníkovi, vyčkávajúca vydaj

váľanda - výrobok využívaný vo vodorovné vylihovanie

verenci              - väčšinou vrstovníci, viazaní vzájomným vrúcnym vzťahom

vetrovka            - vrchný výrobok vyplnený vatovou vložkou, využívaný vonku

vibramy             - vysokohorský vychádzkový výrobok

vigvam              - vila vandrovníkov  vo vlasti včuleky volanej vlastným výrazom Vespuciho

  (všednej vile výzorom veľmi vzdialená)

vegetujúci            - vyrastajúci (vedecký výraz)

vegetácia            - vo všeobecnosti všetko vyrastajúce, väčšinou voľne

vakácie             - voľno vo vzdelávaní, výrobe, vyjmúc víkendy  (voľakedajší výraz)

vagabund            - vandrujúci vyvrheľ

virgáč                - vrkoč vyrobený vypletaním vŕbových výhonkov (voľakedajší výraz)

vinidur               - vec vyrobená vytvrdením vinylchloridu

vizita                 - vpád vzdialených vyslancov, väčšinou vítaný

viťúz                 - vo výsmešnom vyjadrení vtipkár, vykonávajúci veľké veci

vendeta - vyrovnávanie vzájomných vzťahov vlastné vlašským výpalníkom, väčšinou vražedné

virvar                 - veľa vyrušujúcich vecí, výjavov

Venuša             - všemohúca vládkyňa vzhľadnosti, vzrušujúcej vášne; voľakedy vzývaná veriacimi

  večného veľkomesta 

vandal               - vagabund vykonávajúci výtržnosti

víkend               - vek výrobného voľna (veľkobritánsky výraz)

vysokokalorický            - výdatne výživný

výslužka            - voľačo vyfasované

valuta                - všestranne využiteľný výtlačok vyžadujúci výmenu vo VÚB

veterán              - vojak vo výslužbe

vermút              - vyberané víno vylepšené voňavými vňaťami

výklepky            - vytriedené vajcia

velekráska            - vážená veľmi vzhľadného výzoru, vyvolávajúceho viťúzom vzrušenie

  (vymyslený vzletný výraz)

vizáž                 - vonkajší vzhľad

vírus                 - vitálny výtvor všivej veľkosti, vyvolávajúci vyčerpanie, výnimočne vraždiaci

vitalita               - vlastnosť všetkého vrtkého, vzmáhajúceho