Tabuľka kvalifikácie na 7. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE ( 2005 )
x.MS, x.Q. - hráči kvalifikovaní na MS priamo 5.2. 19.3. 30.4. 29.5. 11.6. 18.6. 17.9. 8.10. Kva-
lifik.
body
Por.
kv.
Priezvisko, meno Turnaj 1.Q.
BB
2.Q.
VK
3.Q.
KN
4.Q.
NR
Vykl.
PO
5.Q.
LH
6.Q.
TT
7.Q.
KE
1.  Jambrichová, Viera 1.Q. 25 19 14 25   13 20 19 135
2.  Bizoňová, Dagmar 6.Q. 12 22   15   22 25 25 121
3.  Pastucha, Ivan 2.Q. 19 25   19 20 14 17   114
4.  Zahradníková, Eva   22 13   8 18 16   22 99
5.  Rak, Jozef   20   18 17   18 4 18 95
6.  Modránszky, Peter     10 2 18   20 22   72
7.  Simon, Eduard   4 14     22 9   17 66
8.  Košlabová, Silvia   16   12 16     19   63
9.  Karolyi, Dušan   18 16       12   12 58
10.  Boroš, Pavol   9 18 20       10   57
11.  Košlab, Tomáš 6.MS 14   16 20     6   56
12.  Gendiarová, Kristína    17 15 8 13     3   56
13.  Staško, Róbert Vy.PO         25 19   10 54
14.  Vernarský, Michal         2 19 10   20 51
15.  Gažík, Norbert   13 5 10 3 8 3 9   51
16.  Vernarský, Jaroslav 6.MS       6   25   15 46
17.  Matis, Rastislav   0   19 9     18   46
18.  Žofaj, Ivan   10   22     0 12   44
19.  Augustín, Peter   11 2         16 14 43
20.  Vaňo, Miroslav   0 12 15   14 1 1   43
21.  Mozola, Martin   5 9 0 1 15 4   8 42
22.  Vernarský, Tomáš         11 16 5   9 41
23.  Vaňo, Radoslav   8 6   0 10 11   6 41
24.  Lámer, Peter   15     7   17     39
25.  Farkašová, Mária   0 3 3 14 17 0     37
26.  Krnáč, Jozef       0   13 0 11 13 37
27.  Skalka, Peter     20       0   16 36
28.  Krýzová, Zdena   0 17 0 0   15     32
29.  Gažíková, Magdaléna   1 1 0 10 11 7 2   32
30.  Stašková, Brigita         0 9 6 15 1 31
31.  Krakovský, Martin 3.Q.     25           25
32.  Jakuš, Dalibor 6.MS       22         22
33.  Paulisová, Dagmar   2 4 5 4     13 3 31
34.  Petrík, Marek     11 17           28
35.  Sliacka, Eva   0 7 13 5   2     27
36.  Boroš, Martin       9       14   23
37.  Krakovský, Tomáš       11 12         23
38.  Nemčoková, Klára               8 11 19
39.  Kmeťová, Valéria   3 8 0   6       17
40.  Ďurechová, Eva       4   4 8     16
41.  Gažík, Tomáš   7 0 0 0 7   0   14
42.  Peško, Boris   0 0     12       12
43.  Szász, Marek       7           7
44.  Tomková, Erika               7   7
45.  Skalková, Anna                 7 7
46.  Košalková, Viera   0   6           6
47.  Cimermanová, Ivona   6               6
48.  Chorváth, Milan         0     5   5
49.  Burda, Zbyněk                 5 5
50.  Torma, Stano           5       5
51.  Moré, Richard                 4 4
52.  Adamišin, Samuel           3       3
53.  Strelinger, Viliam                 2 2
54.  Marenčáková, Mária     0 1 0   0 0   1
55.  Dobrodenka, Peter     0 0 0     0   0
56.  Dvorská, Oľga   0   0 0   0     0
57.  Leitman, Ivan   0         0     0
58.  Sádovský, Oliver      0   0     0   0
59.  Heriban, Roman               0 0 0
60.  Sádovská, Oľga     0         0   0
61.  Staško, Samuel                 0 0
62.  Hliničanová, Jana                 0 0
63.  Števove, Marián               0   0
64.  Michalka, Rastislav             0     0
65.  Paulíková, Katarína                 0 0
66.  Gregorová, Ilona                 0 0
67.  Ižo, Štefan                 0 0
68.  Števove, Michal               0   0
69.  Bobálová, Mária       0           0
70.  Chládek, Vladimír             0     0