eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

písomná kvalifikácia na šieste ms v scrabble

výsledky, riešenia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie

Por.Priezvisko, meno    Body  Riešenie   
 1. Jambrichová, Viera    587  viď riešenie
 2. Bizoňová, Dagmar     583  viď riešenie
 3. Pastucha, Ivan      564  viď riešenie
 4. Zahradníková, Eva    523
 5. Vernarská, Alena     513
 6. Krnáč, Jozef       497
 7. Krýzová, Zdena      455
  Sliacka, Eva       455
 9. Kmeťová, Valéria     450
10. Petrík, Marek      448
11. Dobrodenka, Peter    443
12. Leitman, Ivan      442
13. Mozola, Martin      439
14. Karolyi, Dusan      435
15. Macek, Milan       423

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS