► písomná kvalifikácia na 6. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE (2004)
 ► 1. miesto ► autorka riešenia: Viera JAMBRICHOVÁ, Nitra
Ťah  Zásobník Pozícia  Slovo, slová Body B. spolu
1.  M, N, O, O, X, Ý, žolík H 5  MO(C)NÝ 18 18
2.  A, Ĺ, M, O, R, S, žolík G 1  SAMO(U) x (U)M 9 27
3.  A, A, B, I, N, O, U F 2  BI x BA x IM 29 56
4.  C, I, K, L, O, T, Z E 1  TO x OBA 8 64
5.  A, D, E, L, R, T, T 4 C  TRDLO x BIL 21 85
6.  A, É, J, K, P, R, Ŕ C 1  PRATÉ 24 109
7.  Ä, D, O, Ť, Ú, V, Y 1 A  VYPÄTOSŤ x OBIL 341 450
8.  A, E, E, E, H, Í, R E 4  DRAHÍ 26 476
9.  A, A, D, E, I, O, T 8 H  NEODIATA 80 556
10.  E, E, I, O, P, U, V 1 A  VYPÄTOSŤOU 31 587
  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 V 1 Y 4 P 2 Ä10 T 1 O 1 S 1 Ť 7 O 1 U 3   2xP     3xS 1
2   2xS R 1   O 1 B 4 A 1     3xP       2xS   2
3     A 1     I 1 M 2   2xP       2xS     3
4 2xP   T 1 R 1 D 2 L 2 O 1 2xP       2xS     2xP 4
5     É 7   R 1   ( U ) M 2     2xS         5
6   3xP     A 1 3xP   O 1   3xP       3xP   6
7     2xP   H 4   2xP ( C ) 2xP       2xP     7
8 3xS     2xP Í 5     N 1 E 1 O 1 D 2 I 1 A 1 T 1 A 1 8
9     2xP       2xP Ý 5 2xP       2xP     9
10   3xP       3xP       3xP       3xP   10
11         2xS           2xS         11
12 2xP     2xS       2xP       2xS     2xP 12
13     2xS       2xP   2xP       2xS     13
14   2xS       3xP       3xP       2xS   14
15 3xS     2xP       3xS       2xP     3xS 15
  A B C D E F G H I J K L M N O