eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

šieste majstrovstvá slovenska v scrabble

krpáčovo,  šiesteho a siedmeho novembra vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 hrací systém 

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno   Body Výhry Buchholz Skóre 
 1. Jakuš, Dalibor     9   9   84.0 4934-4756
 2. Košlab, Tomáš     9   9   83.0 4910-4402
 3. Vernarský, Jaroslav  9   9   77.0 5370-4430
 4. Pastucha, Ivan     9   9   75.0 5203-4663
 5. Vernarský, Michal   8   8   86.0 5002-4604
 6. Bizoňová, Dagmar    8   8   85.0 5318-4587
 7. Simon, Eduard     8   8   79.0 5258-4368
 8. Jambrichová, Viera   8   8   73.0 5296-4805
 9. Krakovský, Tomáš    7   7   80.0 4905-4643
10. Mozola, Martin     7   7   80.0 4612-4583
11. Lámer, Peter      7   7   78.0 4868-5079
12. Rak, Jozef       7   7   74.0 4738-4803
13. Károlyi, Dušan     7   7   71.0 5055-5112
14. Matis, Rastislav    6   6   82.0 4895-5119
15. Farkašová, Mária    6   6   74.0 4562-4617
16. Staško, Róbert     6   6   70.0 4775-4689
17. Gendiarová, Kristína  6   6   68.0 4953-4715
18. Boroš, Pavol      6   6   67.0 4906-4790
19. Košlabová, Silvia   5.5  5   63.5 4809-4829
20. Vernarský, Tomáš    5.5  5   62.5 4655-4787
21. Petrík, Marek     5   5   72.0 4691-4765
22. Ďurechová, Eva     5   5   68.5 4806-5028
23. Košalko, Ivan     5   5   68.0 4722-5034
24. Košalková, Viera    5   5   64.0 4694-5089
25. Modránszky, Peter   5   5   60.0 4648-5083
26. Zahradníková, Eva   5   5   58.0 4883-4703
27. Vernarská, Alena    4   4   67.5 4597-5168
28. Gažík, Norbert     4   3   70.5 4479-4751
29. Gažíková, Magdaléna  3   3   69.0 4549-5007
30. Krýzová, Zdena     3   3   68.0 4399-4935
31. Sliacka, Eva      2   2   62.5 4753-5513
32. Simonová, Eva     2   1   64.0 4216-5004

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno   1.kolo 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 12.
 1. Jakuš, Dalibor    21:W 15:W 5:L 9:W 2:W 14:W 29:W 3:W 6:L 8:W 7:L 10:W
 2. Košlab, Tomáš     15:W 14:L 29:W 21:W 1:L 5:W 9:L 16:W 4:W 11:W 6:W 3:W
 3. Vernarský, Jaroslav  30:W 28:W 32:W 12:L 16:W 25:W 4:W 1:L 11:W 6:W 5:W 2:L
 4. Pastucha, Ivan    28:W 32:W 12:L 16:W 25:W 30:W 3:L 13:W 2:L 5:W 11:W 6:W
 5. Vernarský, Michal   29:L 21:W 1:W 15:W 9:W 2:L 14:W 8:W 12:W 4:L 3:L 7:W
 6. Bizoňová, Dagmar   20:W 18:W 10:W 24:W 19:L 7:W 23:W 11:W 1:W 3:L 2:L 4:L
 7. Simon, Eduard     10:W 24:W 19:W 20:W 23:W 6:L 18:L 12:L 13:W 14:W 1:W 5:L
 8. Jambrichová, Viera  27:W 22:W 13:L 17:W 11:L 31:W 26:W 5:L 10:W 1:L 14:W 9:W
 9. Krakovský, Tomáš   14:W 29:W 21:W 1:L 5:L 15:L 2:W 10:L 22:W 12:W 13:W 8:L
10. Mozola, Martin     7:L 23:L 6:L 18:W 20:W 24:W 19:W 9:W 8:L 17:W 12:W 1:L
11. Lámer, Peter     22:W 13:W 17:W 31:L 8:W 26:W 27:W 6:L 3:L 2:L 4:L 14:W
12. Rak, Jozef      16:L 25:W 4:W 3:W 28:L 32:W 30:W 7:W 5:L 9:L 10:L 17:W
13. Károlyi, Dušan    17:W 11:L 8:W 26:L 27:W 22:W 31:W 4:L 7:L 28:W 9:L 16:W
14. Matis, Rastislav    9:L 2:W 15:W 29:W 21:W 1:L 5:L 17:W 16:W 7:L 8:L 11:L
15. Farkašová, Mária    2:L 1:L 14:L 5:L 29:W 9:W 21:L 20:W 23:W 19:W 17:L 22:W
16. Staško, Róbert    12:W 30:W 25:W 4:L 3:L 28:W 32:L 2:L 14:L 27:W 22:W 13:L
17. Gendiarová, Kristína 13:L 31:W 11:L 8:L 26:W 27:W 22:W 14:L 28:W 10:L 15:W 12:L
18. Boroš, Pavol     23:W 6:L 20:L 10:L 24:L 19:L 7:W 26:W 25:L 21:W 27:W 28:W
19. Košlabová, Silvia   24:L 20:L 7:L 23:W 6:W 18:W 10:L 28:D 27:L 15:L 32:W 30:W
20. Vernarský, Tomáš    6:L 19:W 18:W 7:L 10:L 23:L 24:W 15:L 30:W 22:L 31:W 32:D
21. Petrík, Marek     1:L 5:L 9:L 2:L 14:L 29:W 15:W 30:L 26:W 18:L 24:W 23:W
22. Ďurechová, Eva    11:L 8:L 26:W 27:W 31:W 13:L 17:L 23:W 9:L 20:W 16:L 15:L
23. Košalko, Ivan     18:L 10:W 24:W 19:L 7:L 20:W 6:L 22:L 15:L 30:W 28:W 21:L
24. Košalková, Viera   19:W 7:L 23:L 6:L 18:W 10:L 20:L 27:L 29:W 25:W 21:L 31:W
25. Modránszky, Peter   32:W 12:L 16:L 30:L 4:L 3:L 28:L 31:W 18:W 24:L 29:W 27:W
26. Zahradníková, Eva   31:W 27:L 22:L 13:W 17:L 11:L 8:L 18:L 21:L 32:W 30:W 29:W
27. Vernarská, Alena    8:L 26:W 31:W 22:L 13:L 17:L 11:L 24:W 19:W 16:L 18:L 25:L
28. Gažík, Norbert     4:L 3:L 30:W 32:D 12:W 16:L 25:W 19:D 17:L 13:L 23:L 18:L
29. Gažíková, Magdaléna  5:W 9:L 2:L 14:L 15:L 21:L 1:L 32:W 24:L 31:W 25:L 26:L
30. Krýzová, Zdena     3:L 16:L 28:L 25:W 32:W 4:L 12:L 21:W 20:L 23:L 26:L 19:L
31. Sliacka, Eva     26:L 17:L 27:L 11:W 22:L 8:L 13:L 25:L 32:W 29:L 20:L 24:L
32. Simonová, Eva     25:L 4:L 3:L 28:D 30:L 12:L 16:W 29:L 31:L 26:L 19:L 20:D

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS