Tabuľka kvalifikácie na 5. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE ( 2003 )
2003  Hráči kvalifikovaní na 5. MS priamo z/zo: 09.02. 01.03. 29.03. 27.04. 17.05. 07.06. 06.09. 04.10. 31.03. 2003 Kva-
Po-  4. MS - x. Q. - int. kv. - pís. kv. - Relaxu 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 5. Q. 6. Q. 7. Q. 8. Q. písom. inter. lifik.
radie  Priezvisko, meno NR BA KE BB VK RK KN VR kval. kval. body
1.   Krakovský, Martin 4. MS   17         13       30
2.   Krakovský, Tomáš 4. MS 18 22         4       44
3.   Pastucha, Ivan 4. MS 6 4   10   13   16 11,5 0,25 60,75
4.   Rusko Relax                     0
5.   Široká Relax                     0
6.   Vaníková Relax                     0
7.   Zahradníková, Eva int. kv. 20     4   19 20 25 11,5 12 111,5
8.   Jambrichová, Viera 1. Q. 25 11 14 16 22 25 12 18   0 143
9.   Petrík, Marek 2. Q. 0 25 0 13   11 16 15 6 3 89
10.   Vernarský, Jaroslav 3. Q.     25 25   18 22 22 10   122
11.   Bizoňová, Dagmar 5. Q. 22 12 20 22 25 14 17 11     143
12.   Boroš, Pavol 7. Q. 12 18   18 18   25       91
13.   Košalko, Ivan   0 19 11   19 16 19 17     101
14.   Staško, Róbert       19 17   8 18 20   11 93
15.   Matis, Rastislav   16 15 17 14   15   12 0   89
16.   Modránszky, Peter   5 20   12   20 11 4   0 72
17.   Lámer, Peter   11   4 9 16 22     8   70
18.   Košalková, Viera   13 7 10   2 7 14   9 2 64
19.   Augustín, Peter   19   22   20   0       61
20.   Jakuš, Dalibor   14 14   19           9,5 56,5
21.   Botto, Vladimír   8 9   5 7 17 8       54
22.   Simon, Eduard       15 20 15       0 0 50
23.   Gendiarová, Kristína    10 5   7 11   15       48
24.   Gažíková, Magdaléna   0 0   6 12 9 0 14   5 46
25.   Rak, Jozef     0 18 8   10 7       43
26.   Gažík, Norbert   4 3   3 17 0 0 13     40
27.   Prielomek, Peter   9 2 13     6   10 0   40
28.   Boroš, Martin     0   15 13   9       37
29.   Karolyi, Dušan       16 0 6 2 10       34
30.   Ďurechová, Eva   15 0   11 4 0 3 0     33
31.   Žofaj, Ivan   1 0 8     3   19 0 0 31
32.   Kožová, Ingrid   17 13                 30
33.   Mozola, Martin   0 8 7 0 8 1 0 6 0 0 30
34.   Krnáč, Jozef         0 14   6   2 6 28
35.   Horváth, Maroš     1 12 0 10           23
36.   Stašková, Brigita       3 0   12   0   8 23
37.   Košlabová, Silvia   3 16                 19
38.   Vernarský, Michal       9 0   0 0 9 0   18
39.   Sádovská, Oľga   0 6   0 9 0 0 0     15
40.   Simonová, Eva       5 2   5         12
41.   Daubner, Jozef     0             5 7 12
42.   Gažíková, Petra   0 10   0       1     11
43.   Paulisová, Dagmar   2     0 5 4         11
44.   Farkašová, Mária         0 0   5 5     10
45.   Kmeťová, Valéria         0 0   0 8 0   8
46.   Sádovský, Oliver   0 0   0 0 0   7     7
47.   Harvanová, Sabína    7                   7
48.   Bulla, Martin         0         7   7
49.   Skalková, Anna       6               6
50.   Dvorská, Oľga     0   0 0 0 2     4 6
51.   Dobrodenka, Peter   0 0 0 0   0 0   4 0,25 4,25
52.   Marenčáková, Mária   0 0   0 0 0 0 3     3
53.   Skalka, Peter       0   3 0         3
54.   Krýzová, Zdena           0   1 2 0   3
55.   Chudý, Milan         0 1 0     2 0 3
56.   Gregorová, Illona       2               2
57.   Vacula, Jaroslav         0 0 0     2 0 2
58.   Burda, Zbyněk       1 0             1
59.   Šagát, Štefan         1     0       1
60.   Bódi, V.                     9,5 9,5
61.   Macek, Milan                   0 0,25 0,25
62.   Bečkovci                     0,25 0,25
63.   Gažík, Tomáš     0   0 0   0 0     0
64.   Sliacka, Eva         0 0   0   0   0
65.   Cimermanová, Ivona         0 0       0 0 0
66.   Vernarský, Tomáš             0   0     0
67.   Zábranská, Karin               0 0     0
68.   Backo, Peter     0               0 0
69.   Brodenec, Ivan                 0   0 0
70.   Ondo, Juraj        0           0   0
71.   Višňovec, Alexander       0           0   0
72.   Zálesňák, Andy     0               0 0
73.   Žofajová, Marcela   0               0   0
74.   Backová, Elena     0                 0
75.   Bobálová, Mária               0       0
76.   Čajko, Michal               0       0
77.   Chorváth, Milan               0       0
78.   Jambrich, Róbert               0       0
79.   Kubicová, D.                 0     0
80.   Leitman, Ivan                 0     0
81.   Paulík, Adam       0               0
82.   Šághy, Tomáš     0                 0
83.   Tkáč, Tibor                 0     0
84.   Vašečková, Barbora     0                 0
85.   Beharka, Milan                      0 0
86.   Bubnár                     0 0
87.   Csizmadiová, J.                     0 0
88.   Hronec, Michal                   0   0
89.   Klimáček, Vladimír                   0   0
90.   Kohútová, A.                      0 0
91.   Krivoňák                     0 0
92.   Magdolen, L.                     0 0
93.   Mlichová                     0 0
94.   Oršula, Rudolf                   0   0
95.   Ptáčková, Mária                   0   0
96.   Quittner, Pavol                   0   0
97.   Strculová, Petra                   0   0
98.   Supeková                     0 0
99.   Torma, Stanislav                     0 0
100.  Varga, Juraj                   0   0
101.  Vavrová, Darina                      0 0
 Poznámka: Hráči bez získaných kvalifikačných bodov sú zoradení podľa počtu turnajov a podľa abecedy.