Písomná kvalifikácia 2003

Zadanie:

Je vyžrebovaných desať zásobníkov s nasledovnými písmenami: 

1.

žolík A K Ň O Ó T

2.

E H Ĺ N R U

3.

žolík Á J Ľ M O Z 

4.

Č E I L M Ť Ý

5.

A E I L O V X

6.

Ď E I O Ŕ T V

7.

A A D D E E U

8.

A Í N O R Š Y

9.

A B G M O R Ú

10.

A I L O P S V

Poradie zásobníkov je pevné!

Úlohou záujemcov o kvalifikovanie sa na 5. MS v SCRABBLE je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.

Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.

Počet bodov za umiestnenie a ďalšie podmienky pre získanie kvalifikačných bodov sú uvedené v Prílohe A súťažného poriadku, kapitole A.1 Systém kvalifikácie na majstrovstvá Slovenska.

Svoje riešenia zasielajte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, ďalej slovo, resp. slová, ktoré ste vytvorili, spočítate za každý ťah bodovú hodnotu a uvediete polohu začiatočného písmena slova. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8), ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.

Svoje riešenie pošlite v zalepenej obálke na adresu:

Slovenský spolok SCRABBLE, Hornozoborská 118, 949 01 Nitra.

Na obálku do ľavého dolného rohu napíšte heslo "Kvalifikácia" a odošlite do 31. marca 2003. Aby sme Vás mohli informovať o Vašom prípadnom kvalifikovaní sa na 5. MS v SCRABBLE (výsledky sú aj na tejto stránke), uveďte aj kontakt na Vás (meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mail).

SSS