Najlepšie a najzaujímavejšie riešenia písomnej kvalifikácie
  na 5. majstrovstvá Slovenska v scrabble - časť 2/3 (časť_1/3, časť_3/3)

                                   
A B C D E F G H I J K L M N O
KATÓ(D) 1 B A G Ú N O V O M             28
SNEHU, KU 2             E                 16
S(T)O 3             T                 2
ČELIA 4       D A Č O U               14
EXIS(T)OVALO 5           E                   230
VETO, ČO 6 E         L                   11
DAČOU 7 X         I                   30
NOV 8 I       K A T Ó (D)             3
BAGÚNOVOM 9 S N E H U                     297
OPISOVAL 10 (T)                             83
11 O                             714
Autor riešenia: 12 V                            
Peter Lámer 13 A                            
14 L                            
15 O P I S O V A L              
A B C D E F G H I J K L M N O
KAŇO(U) 1 B A G Ú N O V O M             24
SĹNK 2             I                 34
OJ(I), OKAŇO(U) 3             Ď                 17
LIEČ(I)Ť 4             T                 32
SEXOVALI 5           S E X O V A L I     86
VIĎTE 6           Ĺ                   20
ČUDA 7           N                   22
NOV 8 S       O K A Ň O (U)           3
BAGÚNOVOM 9 P       J                     297
SPLAVILO 10 L I E Č I Ť                   158
11 A     U                       693
Autor riešenia: 12 V     D                      
Marek Petrík 13 I     A                      
14 L                            
15 O