Najlepšie a najzaujímavejšie riešenia písomnej kvalifikácie
  na 5. majstrovstvá Slovenska v scrabble - časť 1/3 (časť_2/3, časť_3/3)

                                   
A B C D E F G H I J K L M N O
K(V)ÓTA 1 B A G Ú N O V O M             28
SĹNK 2             E                 34
OMÁĽ(A), K(V)ÓTAM 3             Ď                 44
OMÁĽ(A)M, MÝLIŤ 4             T                 64
SEXOVALI 5           S E X O V A L I     86
VEĎTE 6           Ĺ                   20
LEDA 7           N         O         12
NOV 8           K (V) Ó T A M         3
BAGÚNOVOM 9                     Á         297
PASOVALI 10                     Ľ         149
11                     (A)         737
Autorka riešenia: 12                     M Ý L I Ť
Eva Zahradníková 13                         E    
Autor riešenia: 14                         D    
Ivan Pastucha 15               P A S O V A L I
A B C D E F G H I J K L M N O
(S)TAŇ 1 B                           O 20
SENU, U(S)TAŇ 2 A                           S 25
OŇ, OMÁĽ(A) 3 G                       M   P 25
MLIEŤ, OMÁĽ(A)Ť 4 Ú                       L   I 68
SEXOVALI 5 N     S E X O V A L I   I D E 122
VIEN 6 O     E                 E   V 5
IDE 7 V I E N       O M Á Ľ (A) Ť   A 4
NOV 8 O     U (S) T A Ň             L 3
BAGÚNOVOM 9 M                             297
OSPIEVAL 10                               149
11                               718
Autor riešenia: 12                              
Jaroslav Vernarský 13                              
14                              
15