II. propagačný letný košický scrabblový turnaj

Košice, 26. 7. 2003
 
Turnaj sa uskutočnil dňa 26. júla 2003 v reštaurácii LEŽIACA BOSORKA
na Bardejovskej ulici v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 17 hráčov,
z ktorých štyria sú v prvej desiatke súčasného slovenského 
scrabblového rebríčka.

Priebeh turnaja:

I. kolo

Vernarský J. - Tomka F.		1 : 0		( 611 : 175 )
Burda Z. - Zahradníková E.	0 : 1		( 333 : 426 )
Augustín P. - Farkašová M.	1 : 0		( 411 : 361 )
Skalka P. - Simon E.		0 : 1		( 338 : 367 )
Modránszky P. - Vernarský M.	0 : 1		( 322 : 529 )
Kmeťová V. - Pastucha I.	0 : 1		( 370 : 451 )
Simonová E. - Vernarský T.	1 : 0		( 369 : 233 )
Sliacka E. - Karolyi D. 	1 : 0		( 330 : 224 )
Krýzová Z.			voľný žreb

Najhodnotnejší výraz:	Burda Z.	 SVETLOM, FÚĽAM (84)
Najviac bodov v partii:	Modránszky P. - Vernarský M.  (851)
Najväčší rozdiel:	Vernarský J. - Tomka F.     (436)
Najmenší rozdiel:	Skalka P. - Simon E.       (29)


II. kolo

Pastucha I. - Vernarský J.	0 : 1		( 385 : 448 )
Zahradníková E. - Simonová E.	1 : 0		( 429 : 360 )
Vernarský M. - Augustín P.	0 : 1		( 314 : 357 )
Simon E. - Sliacka E.		1 : 0		( 423 : 381 )
Krýzová Z. - Modránszky P.	0 : 1		( 310 : 477 )
Karolyi D. - Skalka P.		1 : 0		( 425 : 303 )
Tomka F. - Kmeťová V.		0 : 1		( 211 : 379 )
Farkašová M. - Burda Z.		1 : 0		( 369 : 327 )
Vernarský T.			voľný žreb

Najhodnotnejší výraz: 	Simonová E.		 KOBEREC (79)
Najviac bodov v partii:	Pastucha I. - Vernarský J.   (833)
Najväčší rozdiel:	Tomka F. - Kmeťová V.      (168)
Najmenší rozdiel:	Simon E - Sliacka E.       (42)
			Farkašová M. - Burda Z.     (42)


III. kolo

Vernarský J. - Simon E. 	1 : 0		( 535 : 269 )
Augustín P. - Zahradníková E.	1 : 0		( 501 : 399 )
Modránszky P. - Farkašová M.	1 : 0		( 502 : 307 )
Vernarský T. - Pastucha I.	0 : 1		( 330 : 446 )
Simonová E. - Krýzová Z.	0 : 1		( 348 : 363 )
Kmeťová V. - Karolyi D.		1 : 0		( 388 : 377 )
Sliacka E. - Vernarský M.	0 : 1		( 290 : 411 )
Burda Z. - Tomka F.		1 : 0		( 368 : 304 )
Skalka P.			voľný žreb

Najhodnotnejší výraz:	Pastucha MODEL(K)A, IM, DO, SÚD (93)
Najviac bodov v partii:	Augustín P. - Zahradníková E.  (900)
Najväčší rozdiel:	Vernarský J. - Simon E.     (266)
Najmenší rozdiel:	Kmeťová V. - Karolyi D.     (11)


IV. kolo

Augustín P. - Vernarský J.	0 : 1		( 415 : 438 )
Zahradníková E. - Kmeťová V.	1 : 0		( 403 : 329 )
Simon E. - Krýzová Z.		1 : 0		( 380 : 359 )
Pastucha I. - Modránszky P.	0 : 1		( 342 : 450 )
Vernarský M. - Simonová E.	1 : 0		( 379 : 338 )
Karolyi D. - Vernarský T.	1 : 0		( 317 : 280 )
Skalka P. - Burda Z.		1 : 0		( 348 : 341 )
Farkašová M. - Sliacka E.	1 : 0		( 431 : 339 )
Tomka F.			voľný žreb

Najhodnotnejší výraz:	M. Vernarský           (67)
Najviac bodov v partii:	Augustín P. - Vernarský J.   (853)
Najväčší rozdiel:	Pastucha I. - Modránszky P.   (108)
Najmenší rozdiel:	Skalka P. - Burda Z.       (7)


V. kolo

Vernarský J. - Zahradníková E.	0 : 1		( 334 : 343 )
Modránszky P. - Augustín P.	1 : 0		( 453 : 344 )
Vernarský M. - Simon E.		0 : 1		( 278 : 540 )
Pastucha I. - Skalka P.		1 : 0		( 441 : 345 )
Krýzová Z. - Karolyi D.		1 : 0		( 405 : 341 )
Kmeťová V. - Farkašová M.	0 : 1		( 409 : 414 )
Simonová E. - Burda Z.		0 : 1		( 397 : 400 )
Tomka F. - Vernarský T.		1 : 0		( 327 : 311 )
Sliacka E.			voľný žreb

Najhodnotnejší výraz:	Simon E. 	    OŇ, ODVEŤ (70)
Najviac bodov v partii:	Kmeťová V. - Farkašová M.    (823)
Najväčší rozdiel:	Vernarský M. - Simon E.     (262)
Najmenší rozdiel:	Simonová E. - Burda Z.      (3)


VI. kolo

Modránszky P. - Vernarský J.	0 : 1		( 356 : 434 )
Zahradníková E. - Simon E.	1 : 0		( 505 : 389 )
Augustín P. - Pastucha I.	1 : 0		( 417 : 402 )
Farkašová M. - Vernarský M.	0 : 1		( 313 : 472 )
Burda Z. - Krýzová Z.		1 : 0		( 430 : 382 )
Karolyi D. - Tomka F.		1 : 0		( 426 : 214 )
Sliacka E. - Kmeťová V.		1 : 0		( 412 : 308 )
Vernarský T. - Skalka P.	1 : 0		( 467 : 404 )
Simonová E.			voľný žreb 

Najhodnotnejší výraz:	Burda Z.    P(E)KNÝMI, GÚĽAM (114)
Najviac bodov v partii:	Zahradníková E. - Simon E.   (894)
Najväčší rozdiel:	Karolyi D. - Tomka F.      (212)
Najmenší rozdiel:	Augustín P. - Pastucha I.    (15)


VII. kolo

Vernarský J. - Vernarský M.	1 : 0		( 400 : 382 )
Zahradníková E. - Modránszky P.	0 : 1		( 357 : 469 )
Simon E. - Augustín P.		0 : 1		( 298 : 474 )
Pastucha I. - Simonová E.	1 : 0		( 483 : 435 )
Kmeťová V. - Burda Z.		1 : 0		( 444 : 360 )
Tomka F. - Farkašová M.		0 : 1		( 271 : 474 )
Skalka P. - Sliacka E.		0 : 1 		(   :   )
Krýzová Z. - Vernarský T.	1 : 0		( 420 : 298 )
Karolyi D.			voľný žreb

Najhodnotnejší výraz:	Simonová E.   PRAX, POVALIACE (102)
Najviac bodov v partii:	Pastucha I. - Simonová E. 	(918)
Najváčší rozdiel:	Tomka F. - Farkašová M.     (203)
Najmenší rozdiel:	Vernarský J. - Vernarský M.   (18)


Konečné poradie:

    Meno		   Poč.b.  Buchholz	  Skóre

 1. 	Jaroslav VERNARSKÝ	6  	29,0	3200 : 2325
 2. 	Peter MODRÁNSZKY	5	32,0	3029 : 2623
 3. 	Peter AUGUSTÍN		5	32,0	2919 : 2665
 4. 	Eva ZAHRADNÍKOVÁ	5	28,0	2862 : 2715
 5. 	Michal VERNARSKÝ	4	30,0	2765 : 2650
 6. 	Eduard SIMON		4	30,0	2666 : 2870
 7. 	Mária FARKAŠOVÁ		4	26,0	2669 : 2731
 8. 	Ivan PASTUCHA		4	25,0	2950 : 2795
 9. 	Eva SLIACKA		4	21,0	2069 : 2267
10. 	Zdenka KRÝZOVÁ		4	20,0	2239 : 2274
11. 	Dušan KAROLYI		4	17,0	2216 : 1814
12. 	Valéria KMEŤOVÁ		3	26,0	2627 : 2628
13. 	Zbyněk BURDA		3	22,0	2559 : 2670
14. 	Eva SIMONOVÁ		2	22,0	2247 : 2287
15. 	František TOMKA		2	22,0	1502 : 2569
16. 	Peter SKALKA		2	21,0	2102 : 2464
17. 	Tomáš VERNARSKÝ		2	18,0	1919 : 2238