Rekordy turnaja 8. kv. turnaj na 5. MS, Vrútky 4.10.2003
Najhodnotnejší ťah Najvyššie skóre
Kolo Hráč Slovo Body Kolo Hráč Skóre
1. Farkašová zošijem 84 1. Pastucha 521
2. Leitman neklopal 98 2. Bizoňová 517
3. Sádovský napáli 82 3. Žofaj 506
4. J.Vernarský odmäkla 99 4. Prielomek 543
5. Jambrichová vpísali 87 5. Bizoňová 528
6. T.Gažík zvesené, boxe 103  6. J.Vernarský 621
7. Modránszky dokrčme 86 7. Leitman 578
Najvyššie spoločné skóre
Kolo Hráč Hráč Skóre Súčet
1. Jambrichová Leitman 453:377 830
2. Bizoňová Petrík 517:346 863
3. Žofaj Bizoňová 506:430 936
4. Tkáč Brodenec 463:447 910
5. Zahradníková J.Vernarský 505:383 888
  Bizoňová Zábranská 528:360 888
6. J.Vernarský Košalko 621:354 975
7. R.Staško Zahradníková 518:401 919
Najväčší rozdiel
Kolo Hráč Hráč Skóre Rozdiel
1. Pastucha Zábranská 521:305 216
2. Sádovský Tkáč 477:267 210
3. Zahradníková Farkašová 494:367 127
4. M.Vernarský Leitman 502:267 235
5. Bizoňová Zábranská 528:360 168
6. J.Vernarský Košalko 621:354 267
7. Leitman Kubicová 578:290 288
Najmenší rozdiel
Kolo Hráč Hráč Skóre Rozdiel
1. M.Gažíková T.Vernarský 373:342 31
2. Žofaj Jambrichová 420:418 2
3. Stašková Tkáč 379:375 4
4. Zábranská E.Ďurechová 386:383 3
5. Petrík M.Vernarský 349:344 5
  Mozola Leitman 377:372 5
6. Sádovská Kubicová 290:287 3
7. Košalko Petrík 391:386 5