Rekordy turnaja 7. kv. turnaj na 5. MS, Komárno 6.9.2003
Najhodnotnejší ťah Najvyššie skóre
Kolo Hráč Slovo Body Kolo Hráč Skóre
1. Košalková pobratie 98 1. Gendiarová 520
2. Petrík migré(n)e 106 2. P.Boroš 561
3. Gendiarová drachmou 113 3. Botto 574
4. Rak bórov(o)m, ba 128 4. R.Staško 493
5. M.Krakovský škodcom 116 5. M.Krakovský 518
6. M.Krakovský odrazili 86 6. Jambrichová 511
7. T.Krakovský pára, poňatie 90 7. Zahradníková 473
  Zahradníková nepranom 90 8. Augustín 485
8. R.Staško nemihalo 98
Najvyššie spoločné skóre
Kolo Hráč Hráč Skóre Súčet
1. Gendiarová Kmeťová 520:412 932
2. P.Boroš Ďurechová 561:310 871
3. Botto Jambrichová 574:436 1010
4. Rak M.Krakovský 468:446 914
5. M.Krakovský J.Krnáč 518:334 852
6. J.Vernarský Botto 496:399 895
7. Košalko M.Krakovský 471:412 883
8. M.Krakovský M.Gažíková 483:470 953
Najväčší rozdiel
Kolo Hráč Hráč Skóre Rozdiel
1. P.Boroš Chorváth 517:330 187
2. Petrík Zahradníková 515:257 258
3. E.Ďurechová T.Gažík 487:314 173
4. Jambrichová E.Ďurechová 479:301 178
5. Augustín Chorváth 492:283 209
6. Šagát Bobálová 409:204 205
7. J.Vernarský M.Boroš 396:274 122
8. Bizoňová Petrík 475:279 196
Najmenší rozdiel
Kolo Hráč Hráč Skóre Rozdiel
1. Bizoňová Mozola 421:407 14
2. Modránszky Farkašová 419:400 19
3. Zahradníková Dvorská 425:420 5
4. Petrík Botto 395:392 3
5. P.Boroš Botto 421:420 1
6. N.Gažík Jambrich 363:362 1
7. Sliacka Zábranská 433:430 3
8. Dvorská N.Gažík 402:399 3