Písomná kvalifikácia na 3. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

Pravidlá:

Je vyžrebovaných desať zásobníkov s nasledovnými písmenami:

1.

A D E É H M Ĺ

2.

Ä D E L N T Žolík

3.

A Č E G I T Z

4.

Á C I J M R Ŕ

5.

J N O P P T Ý

6.

A A M O O S Ž

7.

A B D O P Ú Y

8.

A Ď E K R S U

9.

F K M N O O X

10.

A L N Ó R Ť V

Poradie zásobníkov je pevné.

Úlohou záujemcov o kvalifikovanie sa na 3. MS v SCRABBLE je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.

Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti nového súťažného poriadku, ktorý je platný pre všetky súťaže v roku 2001.

Svoje riešenia zasielajte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, napíšete slovo, resp. slová, ktoré ste vytvorili, spočítate za každý ťah bodovú hodnotu a uvediete polohu začiatočného písmena slova. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8), ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H).

Svoje odpovede pošlite na adresu: Slovenský spolok SCRABBLE; Hornozoborská 118; 949 01 Nitra.

Na obálku do ľavého dolného rohu napíšte heslo "Kvalifikácia" a odošlite do 1. júna 2001. Aby sme Vás mohli informovať o kvalifikovaní sa na MS, uveďte aj kontakt na Vás (e-mail, adresu, telefón).

 

SSS