1. kvalifikačný turnaj pre postup na 3. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE - rekordy

Najhodnotnejšie slovo     Najvyššie skóre     Najvyššie spoločné skóre    
                             

Kolo

Hráč

Slovo

Body   Kolo

Hráč

Skóre    

  Hráči

Skóre Súčet
1. Horváth gniavia 119   1. Horváth 470   1. Horváth Botto 470:438 908
2. Kožová piráta,štekali,ôk,ne 105   2. Modránszky 511   2. Krakovský T. Harvanová 452:393 845
3. Botto (n)ečušia,žranými 96   3. Krakovský M. 513   3. Harvanová Botto 468:410 878
4. Košalko uvŕtala, (n)e 93   4. Boroš P. 459   4. Boroš P. Jambrichová 459:451 910
5. Augustín nebabreme,močenia 91   5. Krakovský T. 516   5. Modránszky Ďurechová E. 441:411 852
6. Botto ufa, mačetou 107    6. Botto 475   6. Gendiarová Jambrichová 471:399 870
7. Krakovský M. kravinou 90   7. Krakovský T. 489   7. Ďurechová E. Botto 431:398 829
                             
Najväčší rozdiel                 Najmenší rozdiel      
                             
Kolo                     Hráči Skóre Rozdiel       Kolo                     Hráči Skóre Rozdiel
1. Szász Ďurechová E. 458:306 152       1. Rak Boroš P. 321:319 2
2. Modránszky Košalková 511:315 196       2. Kožová Botto 407:403 4
3. Krakovský M. Modránszky 513:336 177       3. Košalko Horváth 331:301 30
4. Krakovský T. Horváth 409:248 161       4 Boroš P. Jambrichová 459:451 8
5. Krakovský T. Kožová 516:315 201       5 Modránszky Ďurechová E. 441:411 30
6. Augustín Szász 460:306 154       6 Bizoňová Krakovský M. 397:384 13
7. Krakovský T. Košalková 489:288 201       7 Kožová Modránszky 388:377 11